Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L398/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top