Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L183/2008 Proiect de lege pentru completarea art.116 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top