Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L164/2008 Propunere legislativă pentru completarea unor dispoziţii ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi pentru completarea art.6 din Legea contenciosului administrativ nr.554 din 07 decembrie 2004
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:Go to top