Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B541 / 2018 16-12-2018 Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016
  Nu sunt opinii trimise
  2 B543 / 2018 16-12-2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  3 B549 / 2018 21-12-2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
  Nu sunt opinii trimise
  4 B550 / 2018 21-12-2018 Propunere legislativă "Legea manualului şcolar"
  Opinii trimise (1)
  5 B551 / 2018 21-12-2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  6 B552 / 2018 21-12-2018 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului
  Nu sunt opinii trimise
  7 B553 / 2018 22-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Nu sunt opinii trimise
  8 B554 / 2018 22-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995
  Nu sunt opinii trimise
  9 B555 / 2018 22-12-2018 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
  Nu sunt opinii trimise
  10 B556 / 2018 22-12-2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate
  Nu sunt opinii trimise
  11 B559 / 2018 22-12-2018 Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale
  Opinii trimise (1)
  12 B560 / 2018 22-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului
  Nu sunt opinii trimise
  13 B563 / 2018 23-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  Nu sunt opinii trimise
  14 B570 / 2018 30-12-2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil
  Nu sunt opinii trimise
  15 B583 / 2018 01-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
  Nu sunt opinii trimise
  16 B584 / 2018 31-12-2018 Propunere legislativă privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale
  Nu sunt opinii trimise
  17 B585 / 2018 31-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
  Nu sunt opinii trimise
  18 B591 / 2018 01-01-2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil
  Opinii trimise (1)
  19 B593 / 2018 05-01-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
  Nu sunt opinii trimise
  20 B597 / 2018 05-01-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  21 B600 / 2018 06-01-2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
  Nu sunt opinii trimise
  22 B602 / 2018 06-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  23 B609 / 2018 12-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  Opinii trimise (1)
  24 B610 / 2018 12-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  Nu sunt opinii trimise
  25 B611 / 2018 12-01-2019 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti - Braşov
  Nu sunt opinii trimise
  26 B612 / 2018 12-01-2019 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
  Nu sunt opinii trimise
  27 B613 / 2018 12-01-2019 Propunere legislativă privind statutul poliţistului local
  Opinii trimise (2)
  28 B614 / 2018 12-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
  Nu sunt opinii trimise
  29 B617 / 2018 12-01-2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991
  Nu sunt opinii trimise
  30 B618 / 2018 12-01-2019 Propunere legislativă pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură şi dezvoltare rurală în cadrul administraţiei publice locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă
  Nu sunt opinii trimise
  31 B620 / 2018 13-01-2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
  Nu sunt opinii trimise
  32 B621 / 2018 14-01-2019 Propunere legislativă privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu şofer “VTS”
  Opinii trimise (1)
  33 B623 / 2018 14-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  34 B630 / 2018 19-01-2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău
  Nu sunt opinii trimise
  35 B631 / 2018 19-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul
  Nu sunt opinii trimise
  36 B633 / 2018 19-01-2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  37 B635 / 2018 19-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  38 B637 / 2018 19-01-2019 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"
  Nu sunt opinii trimise
  39 B640 / 2018 19-01-2019 Propunere legislativă pentru Programul Naţional Prima Lumină
  Nu sunt opinii trimise
  40 B641 / 2018 20-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  Nu sunt opinii trimise
  41 B643 / 2018 21-01-2019 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
  Nu sunt opinii trimise
  42 B645 / 2018 21-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  Nu sunt opinii trimise
  43 B646 / 2018 21-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
  Nu sunt opinii trimise
  44 B649 / 2018 21-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  45 B650 / 2018 25-01-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş şi în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare
  Nu sunt opinii trimise
  46 B657 / 2018 26-01-2019 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
  Nu sunt opinii trimise
  47 B658 / 2018 26-01-2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
  Nu sunt opinii trimise
  48 B660 / 2018 27-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  49 B662 / 2018 28-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
  Nu sunt opinii trimise
  50 B667 / 2018 02-02-2019 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născuţi
  Nu sunt opinii trimise
  51 B668 / 2018 02-02-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  52 B669 / 2018 02-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Nu sunt opinii trimise
  53 B670 / 2018 03-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău
  Nu sunt opinii trimise
  54 B671 / 2018 03-02-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din România
  Nu sunt opinii trimise
  55 B672 / 2018 04-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
  Nu sunt opinii trimise
  56 B677 / 2018 09-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Nu sunt opinii trimise
  57 B679 / 2018 10-02-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  58 B680 / 2018 10-02-2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul Militar Regional "Mihail Kogălniceanu"
  Nu sunt opinii trimise
  59 B684 / 2018 11-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  60 B685 / 2018 11-02-2019 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  Nu sunt opinii trimise