Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B513 / 2017 23-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  Nu sunt opinii trimise
  2 B515 / 2017 23-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional
  Nu sunt opinii trimise
  3 B518 / 2017 23-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
  Nu sunt opinii trimise
  4 B527 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  5 B528 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate
  Nu sunt opinii trimise
  6 B530 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
  Nu sunt opinii trimise
  7 B531 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
  Nu sunt opinii trimise
  8 B532 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
  Nu sunt opinii trimise
  9 B534 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  10 B536 / 2017 31-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
  Nu sunt opinii trimise
  11 B540 / 2017 05-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
  Nu sunt opinii trimise
  12 B542 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă privind alăptarea în spaţii publice
  Nu sunt opinii trimise
  13 B543 / 2017 06-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  Nu sunt opinii trimise
  14 B546 / 2017 06-01-2018 Propunere legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
  Nu sunt opinii trimise
  15 B548 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  Nu sunt opinii trimise
  16 B549 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
  Opinii trimise (1)
  17 B550 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanante
  Nu sunt opinii trimise
  18 B551 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  Nu sunt opinii trimise
  19 B559 / 2017 12-01-2018 Propunere legislativă privind completarea articolului 16 din Legea nr.282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
  Nu sunt opinii trimise
  20 B560 / 2017 12-01-2018 Propunere legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  21 B561 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Opinii trimise (1)
  22 B562 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  23 B563 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  Nu sunt opinii trimise
  24 B565 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
  Nu sunt opinii trimise
  25 B568 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  26 B569 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
  Opinii trimise (1)
  27 B572 / 2017 14-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea cooperaţiei agricole nr.566 din 2004
  Nu sunt opinii trimise
  28 B577 / 2017 15-01-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
  Opinii trimise (1)
  29 B580 / 2017 19-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal
  Opinii trimise (1)
  30 B581 / 2017 19-01-2018 Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor art.97 din Codul Fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  31 B582 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Băltata Românească şi Brună
  Nu sunt opinii trimise
  32 B583 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor
  Nu sunt opinii trimise
  33 B584 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare lapte în zona montană
  Nu sunt opinii trimise
  34 B585 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană
  Nu sunt opinii trimise
  35 B586 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană
  Nu sunt opinii trimise
  36 B587 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană
  Nu sunt opinii trimise
  37 B588 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană
  Nu sunt opinii trimise
  38 B589 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
  Nu sunt opinii trimise
  39 B590 / 2017 21-01-2018 Propunere legislativă privind Legea muntelui
  Nu sunt opinii trimise
  40 B596 / 2017 22-01-2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice
  Nu sunt opinii trimise
  41 B601 / 2017 26-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
  Nu sunt opinii trimise
  42 B603 / 2017 27-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
  Nu sunt opinii trimise
  43 B604 / 2017 27-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16, litera b) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
  Nu sunt opinii trimise
  44 B605 / 2017 27-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  45 B607 / 2017 28-01-2018 Propunere legislativă LEGE Anti-birocraţie
  Nu sunt opinii trimise
  46 B608 / 2017 28-01-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  47 B609 / 2017 28-01-2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Opinii trimise (5)
  48 B611 / 2017 02-02-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Nu sunt opinii trimise
  49 B613 / 2017 02-02-2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.453 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  50 B614 / 2017 03-02-2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  Nu sunt opinii trimise
  51 B618 / 2017 04-02-2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
  Nu sunt opinii trimise
  52 B619 / 2017 04-02-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
  Nu sunt opinii trimise
  53 B620 / 2017 04-02-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.18 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
  Nu sunt opinii trimise
  54 B621 / 2017 04-02-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
  Nu sunt opinii trimise
  55 B634 / 2017 06-02-2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
  Nu sunt opinii trimise
  56 B640 / 2017 09-02-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  57 B649 / 2017 10-02-2018 Propunere legislativă privind Codul administrativ al României
  Nu sunt opinii trimise
  58 B650 / 2017 10-02-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
  Nu sunt opinii trimise
  59 B651 / 2017 11-02-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Republicare
  Nu sunt opinii trimise
  60 B657 / 2017 11-02-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole agricole nr.566/2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004
  Nu sunt opinii trimise
  61 B658 / 2017 11-02-2018 Propunere legislativă pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public judeţean şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău
  Nu sunt opinii trimise
  62 B665 / 2017 12-02-2018 Propunere legislativă privind schimbul de imobile dintre Banca Naţională a României şi statul român, aflate în proprietatea băncii centrale şi, respectiv, în domeniul privat al statului
  Nu sunt opinii trimise