Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B1 / 2019 15-03-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  Nu sunt opinii trimise
  2 B2 / 2019 23-03-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Opinii trimise (10)
  3 B3 / 2019 23-03-2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivelor de investiţii "Autostrada Unirii Principatelor Române" şi "Autostrada Basarabia"
  Nu sunt opinii trimise
  4 B6 / 2019 01-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
  Nu sunt opinii trimise
  5 B7 / 2019 01-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare
  Nu sunt opinii trimise
  6 B13 / 2019 06-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2011 a energiei electrice şi gazelor naturale
  Nu sunt opinii trimise
  7 B14 / 2019 06-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare
  Opinii trimise (24)
  8 B15 / 2019 06-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată
  Opinii trimise (1)
  9 B16 / 2019 06-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) şi (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  10 B21 / 2019 08-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi a Hotărârii de Guvern nr.884/2001
  Nu sunt opinii trimise
  11 B22 / 2019 08-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  12 B23 / 2019 08-04-2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii "Spitale pentru România"
  Nu sunt opinii trimise
  13 B25 / 2019 09-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale
  Nu sunt opinii trimise
  14 B32 / 2019 13-04-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
  Nu sunt opinii trimise
  15 B33 / 2019 13-04-2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu
  Opinii trimise (4)
  16 B35 / 2019 14-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear
  Nu sunt opinii trimise
  17 B39 / 2019 19-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
  Nu sunt opinii trimise