Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B548 / 2019 01-02-2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  Nu sunt opinii trimise
  2 B549 / 2019 01-02-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art.47 indice 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
  Opinii trimise (2)
  3 B550 / 2019 02-02-2020 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  4 B551 / 2019 03-02-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
  Nu sunt opinii trimise
  5 B552 / 2019 04-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice
  Nu sunt opinii trimise
  6 B555 / 2019 08-02-2020 Propunere legislativă privind declararea oraşului Dragomireşti din judeţul Maramureş, "ORAŞ MARTIR" în lupta anticomunistă
  Opinii trimise (1)
  7 B556 / 2019 08-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  8 B557 / 2019 08-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  9 B558 / 2019 08-02-2020 Propunere legislativă privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  10 B560 / 2019 09-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  11 B561 / 2019 09-02-2020 Propunere legislativă privind meșteșugarii tradiționali din România
  Nu sunt opinii trimise
  12 B562 / 2019 09-02-2020 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog
  Nu sunt opinii trimise
  13 B563 / 2019 09-02-2020 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional ”Mihail Kogălniceanu”
  Nu sunt opinii trimise
  14 B564 / 2019 09-02-2020 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România”
  Nu sunt opinii trimise
  15 B567 / 2019 09-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
  Nu sunt opinii trimise
  16 B570 / 2019 10-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante
  Nu sunt opinii trimise
  17 B572 / 2019 14-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
  Nu sunt opinii trimise
  18 B573 / 2019 14-02-2020 Propunere legislativă privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare
  Nu sunt opinii trimise
  19 B576 / 2019 15-02-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  20 B577 / 2019 15-02-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  21 B578 / 2019 15-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
  Opinii trimise (1)
  22 B579 / 2019 15-02-2020 Propunere legislativă privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă
  Nu sunt opinii trimise
  23 B581 / 2019 15-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  24 B583 / 2019 16-02-2020 Propunere legislativă privind regimul ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane
  Nu sunt opinii trimise
  25 B584 / 2019 16-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise
  Nu sunt opinii trimise
  26 B588 / 2019 17-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului
  Nu sunt opinii trimise
  27 B589 / 2019 17-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciilor de piață
  Nu sunt opinii trimise
  28 B590 / 2019 17-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
  Nu sunt opinii trimise
  29 B593 / 2019 18-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
  Nu sunt opinii trimise
  30 B595 / 2019 21-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
  Opinii trimise (1)
  31 B597 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătorii colindului românesc
  Nu sunt opinii trimise
  32 B599 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
  Nu sunt opinii trimise
  33 B600 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă - Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  Nu sunt opinii trimise
  34 B602 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă privind Programul "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE FAMILIE"
  Opinii trimise (3)
  35 B603 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă - Legea nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
  Nu sunt opinii trimise
  36 B604 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  Nu sunt opinii trimise
  37 B605 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
  Nu sunt opinii trimise
  38 B606 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  39 B607 / 2019 22-02-2020 Propunere legislativă pentru adoptarea statutului personalului din Transport Public Regulat Urban şi Metropolitan
  Nu sunt opinii trimise
  40 B1 / 2020 08-03-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
  Nu sunt opinii trimise
  41 B5 / 2020 28-03-2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise