Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B51 / 2019 21-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Opinii trimise (5)
  2 B60 / 2019 27-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare
  Nu sunt opinii trimise
  3 B61 / 2019 27-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII-CADRU Nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Opinii trimise (9)
  4 B67 / 2019 30-04-2019 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
  Nu sunt opinii trimise
  5 B68 / 2019 03-05-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  6 B73 / 2019 04-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  7 B74 / 2019 04-05-2019 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  8 B77 / 2019 04-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019
  Nu sunt opinii trimise
  9 B78 / 2019 05-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) ale articolului 16, precum şi a Anexei din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.915 din 14 noiembrie 2016
  Nu sunt opinii trimise
  10 B79 / 2019 06-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004
  Opinii trimise (1)
  11 B80 / 2019 06-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral
  Nu sunt opinii trimise
  12 B83 / 2019 10-05-2019 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă
  Nu sunt opinii trimise
  13 B99 / 2019 17-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
  Opinii trimise (3)
  14 B100 / 2019 18-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă
  Nu sunt opinii trimise
  15 B104 / 2019 19-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
  Nu sunt opinii trimise
  16 B105 / 2019 19-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor
  Nu sunt opinii trimise
  17 B107 / 2019 20-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
  Opinii trimise (289)
  18 B108 / 2019 20-05-2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist
  Opinii trimise (4)
  19 B109 / 2019 20-05-2019 Propunere legislativă Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
  Nu sunt opinii trimise
  20 B113 / 2019 25-05-2019 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
  Opinii trimise (48)
  21 B123 / 2019 28-05-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  22 B124 / 2019 28-05-2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
  Nu sunt opinii trimise
  23 B127 / 2019 31-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
  Nu sunt opinii trimise
  24 B129 / 2019 01-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
  Nu sunt opinii trimise
  25 B130 / 2019 01-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011
  Nu sunt opinii trimise
  26 B131 / 2019 03-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Opinii trimise (4)
  27 B138 / 2019 07-06-2019 Propunere legislativă Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
  Nu sunt opinii trimise
  28 B139 / 2019 07-06-2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
  Nu sunt opinii trimise
  29 B141 / 2019 08-06-2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie
  Nu sunt opinii trimise
  30 B144 / 2019 08-06-2019 Propunere legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă
  Nu sunt opinii trimise
  31 B153 / 2019 09-06-2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare
  Nu sunt opinii trimise
  32 B159 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"
  Nu sunt opinii trimise
  33 B160 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  34 B161 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
  Nu sunt opinii trimise
  35 B164 / 2019 15-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  36 B167 / 2019 15-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
  Nu sunt opinii trimise
  37 B169 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
  Nu sunt opinii trimise
  38 B170 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
  Nu sunt opinii trimise
  39 B171 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Nu sunt opinii trimise
  40 B172 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secţiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale
  Nu sunt opinii trimise
  41 B173 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 indice 1 din Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole
  Nu sunt opinii trimise