Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B327 / 2018 18-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi pentru modificarea art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
  Nu sunt opinii trimise
  2 B328 / 2018 18-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  Nu sunt opinii trimise
  3 B330 / 2018 18-08-2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"
  Nu sunt opinii trimise
  4 B331 / 2018 18-08-2018 Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României
  Nu sunt opinii trimise
  5 B332 / 2018 18-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinţei nr.114/1996
  Opinii trimise (1)
  6 B334 / 2018 18-08-2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  7 B347 / 2018 24-08-2018 Propunere legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registrul Agricol
  Nu sunt opinii trimise
  8 B348 / 2018 24-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  9 B349 / 2018 24-08-2018 Propunere legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului
  Nu sunt opinii trimise
  10 B351 / 2018 25-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  11 B352 / 2018 25-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  12 B353 / 2018 25-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  13 B354 / 2018 25-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
  Nu sunt opinii trimise
  14 B355 / 2018 25-08-2018 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Nu sunt opinii trimise
  15 B358 / 2018 26-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
  Nu sunt opinii trimise
  16 B359 / 2018 26-08-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  17 B362 / 2018 26-08-2018 Propunere legislativă privind declasificarea unor documente
  Nu sunt opinii trimise
  18 B366 / 2018 27-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Opinii trimise (1)
  19 B367 / 2018 27-08-2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiromânismului
  Nu sunt opinii trimise
  20 B374 / 2018 31-08-2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiromânismului
  Nu sunt opinii trimise
  21 B375 / 2018 01-09-2018 Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor
  Nu sunt opinii trimise
  22 B376 / 2018 01-09-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Opinii trimise (4)
  23 B379 / 2018 02-09-2018 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - Republicat
  Nu sunt opinii trimise
  24 B380 / 2018 02-09-2018 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României
  Nu sunt opinii trimise
  25 B381 / 2018 03-09-2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  26 B382 / 2018 03-09-2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
  Nu sunt opinii trimise
  27 B396 / 2018 15-09-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
  Nu sunt opinii trimise