Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B76 / 2020 25-04-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  2 B77 / 2020 25-04-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
  Nu sunt opinii trimise
  3 B78 / 2020 25-04-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
  Nu sunt opinii trimise
  4 B80 / 2020 25-04-2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
  Nu sunt opinii trimise
  5 B82 / 2020 26-04-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
  Nu sunt opinii trimise
  6 B83 / 2020 26-04-2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  7 B87 / 2020 27-04-2020 Propunere legislativă privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României
  Nu sunt opinii trimise
  8 B89 / 2020 01-05-2020 Propunere legislativă - "Legea laptelui și a produselor lactate"
  Nu sunt opinii trimise
  9 B90 / 2020 01-05-2020 Propunere legislativă privind protecția civilă
  Nu sunt opinii trimise
  10 B94 / 2020 01-05-2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  11 B95 / 2020 01-05-2020 Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  12 B96 / 2020 01-05-2020 Propunere legislativă privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
  Nu sunt opinii trimise
  13 B98 / 2020 02-05-2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
  Nu sunt opinii trimise
  14 B99 / 2020 03-05-2020 Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
  Opinii trimise (1)
  15 B100 / 2020 03-05-2020 Propunere legislativă privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române
  Nu sunt opinii trimise
  16 B101 / 2020 03-05-2020 Propunere legislativă privind declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării Românești, Domn al Moldovei și Principe al Transilvaniei, drept martir și erou al națiunii române
  Nu sunt opinii trimise
  17 B105 / 2020 12-05-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
  Nu sunt opinii trimise
  18 B106 / 2020 12-05-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
  Nu sunt opinii trimise
  19 B111 / 2020 22-05-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  20 B112 / 2020 22-05-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  21 B118 / 2020 23-05-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
  Nu sunt opinii trimise
  22 B120 / 2020 23-05-2020 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
  Nu sunt opinii trimise
  23 B121 / 2020 23-05-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap"
  Nu sunt opinii trimise
  24 B122 / 2020 23-05-2020 Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  25 B123 / 2020 23-05-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007
  Nu sunt opinii trimise
  26 B124 / 2020 23-05-2020 Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj
  Nu sunt opinii trimise
  27 B126 / 2020 29-05-2020 Propunere legislativă pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid - 19
  Nu sunt opinii trimise
  28 B131 / 2020 29-05-2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
  Nu sunt opinii trimise
  29 B132 / 2020 29-05-2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților pe perioada Stării de Urgență
  Nu sunt opinii trimise
  30 B134 / 2020 30-05-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
  Nu sunt opinii trimise
  31 B137 / 2020 31-05-2020 Propunere legislativă privind transferul de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
  Nu sunt opinii trimise
  32 B139 / 2020 01-06-2020 Propunere legislativă pentru digitalizarea administraţiei publice prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  33 B140 / 2020 01-06-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  34 B141 / 2020 01-06-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
  Nu sunt opinii trimise
  35 B142 / 2020 01-06-2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
  Nu sunt opinii trimise
  36 B143 / 2020 01-06-2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
  Nu sunt opinii trimise
  37 B145 / 2020 01-06-2020 Propunere legislativă privind prelungirea valabilității programelor de transport județean
  Nu sunt opinii trimise
  38 B146 / 2020 01-06-2020 Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale
  Nu sunt opinii trimise