Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
  • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
  • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
  • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
  • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
  • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
până la data de:
Descriere
1 B52 / 2021 24-04-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii grădinilor zoologice și acvariilor publice nr.191/2002
Nu sunt opinii trimise
2 B66 / 2021 02-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
Nu sunt opinii trimise
3 B72 / 2021 07-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă
Nu sunt opinii trimise
4 B73 / 2021 07-05-2021 Propunere legislativă privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
Nu sunt opinii trimise
5 B75 / 2021 08-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Opinii trimise (6)
6 B76 / 2021 09-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Nu sunt opinii trimise
7 B77 / 2021 09-05-2021 Propunere legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioada determinată post-pandemie
Nu sunt opinii trimise
8 B78 / 2021 09-05-2021 Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii
Nu sunt opinii trimise
9 B79 / 2021 10-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
Nu sunt opinii trimise
10 B82 / 2021 14-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
Nu sunt opinii trimise
11 B85 / 2021 15-05-2021 Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Nu sunt opinii trimise
12 B86 / 2021 16-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță
Nu sunt opinii trimise
13 B87 / 2021 16-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Opinii trimise (1)
14 B89 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Nu sunt opinii trimise
15 B90 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Nu sunt opinii trimise
16 B91 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
Nu sunt opinii trimise
17 B94 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
Nu sunt opinii trimise
18 B95 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Opinii trimise (2)
19 B96 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
20 B97 / 2021 18-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Opinii trimise (1)
21 B98 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) și f) a art.2 din Legea locuinței nr.114/1996
Nu sunt opinii trimise
22 B100 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
23 B101 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Nu sunt opinii trimise
24 B102 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 15 februarie ca Zi Națională a Lecturii
Nu sunt opinii trimise
25 B104 / 2021 23-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu sunt opinii trimise
26 B105 / 2021 23-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
27 B106 / 2021 23-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nu sunt opinii trimise
28 B108 / 2021 28-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nu sunt opinii trimise
29 B110 / 2021 28-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nu sunt opinii trimise
30 B112 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999
Nu sunt opinii trimise
31 B113 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.(22 indice 1) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Nu sunt opinii trimise
32 B114 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
Opinii trimise (1)
33 B115 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987
Nu sunt opinii trimise
34 B116 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Nu sunt opinii trimise
35 B117 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru declararea lui Ion. C. Brătianu ca ”Erou Național”
Nu sunt opinii trimise
36 B118 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
37 B120 / 2021 30-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Nu sunt opinii trimise
38 B125 / 2021 06-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
39 B126 / 2021 06-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.5 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Nu sunt opinii trimise
40 B127 / 2021 06-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
41 B128 / 2021 06-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Nu sunt opinii trimise
42 B130 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Nu sunt opinii trimise
43 B131 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Nu sunt opinii trimise
44 B132 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010
Nu sunt opinii trimise
45 B133 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Nu sunt opinii trimise
46 B134 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua națională a familiilor numeroase”
Nu sunt opinii trimise
47 B136 / 2021 12-06-2021 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Nu sunt opinii trimise
48 B137 / 2021 12-06-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Nu sunt opinii trimise
49 B139 / 2021 12-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Nu sunt opinii trimise
50 B140 / 2021 13-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu sunt opinii trimise
51 B141 / 2021 13-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ”Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”
Nu sunt opinii trimise
52 B142 / 2021 13-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
Nu sunt opinii trimise
53 B143 / 2021 13-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Nu sunt opinii trimise
54 B144 / 2021 13-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) indice1 și alin.(1) indice 2 ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu sunt opinii trimise
55 B145 / 2021 13-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
Nu sunt opinii trimise
56 B146 / 2021 13-06-2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu sunt opinii trimise
57 B147 / 2021 14-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Nu sunt opinii trimise
Go to top