Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B437 / 2019 15-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  2 B438 / 2019 16-11-2019 Propunere legislativă privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)
  Nu sunt opinii trimise
  3 B441 / 2019 16-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare și pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  4 B443 / 2019 16-11-2019 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție
  Nu sunt opinii trimise
  5 B445 / 2019 16-11-2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011
  Nu sunt opinii trimise
  6 B450 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
  Nu sunt opinii trimise
  7 B452 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
  Nu sunt opinii trimise
  8 B453 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cesiunilor speculative de creanţe
  Nu sunt opinii trimise
  9 B454 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit
  Nu sunt opinii trimise
  10 B455 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor contra executărilor silite abuzive sau intempestive
  Nu sunt opinii trimise
  11 B456 / 2019 22-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
  Nu sunt opinii trimise
  12 B457 / 2019 22-11-2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
  Opinii trimise (1)
  13 B458 / 2019 22-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  Opinii trimise (1)
  14 B459 / 2019 23-11-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
  Nu sunt opinii trimise
  15 B460 / 2019 23-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
  Nu sunt opinii trimise
  16 B461 / 2019 23-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
  Nu sunt opinii trimise
  17 B462 / 2019 23-11-2019 Propunere legislativă privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Nu sunt opinii trimise
  18 B463 / 2019 23-11-2019 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetățenilor români foști rezidenți pe teritoriul României, care se întorc în țară
  Nu sunt opinii trimise
  19 B465 / 2019 24-11-2019 Propunere legislativă privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
  Nu sunt opinii trimise
  20 B467 / 2019 24-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
  Opinii trimise (4)
  21 B469 / 2019 25-11-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
  Nu sunt opinii trimise
  22 B470 / 2019 29-11-2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
  Nu sunt opinii trimise
  23 B473 / 2019 01-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
  Nu sunt opinii trimise
  24 B474 / 2019 01-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
  Nu sunt opinii trimise
  25 B476 / 2019 07-12-2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul
  Nu sunt opinii trimise
  26 B478 / 2019 08-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
  Nu sunt opinii trimise
  27 B479 / 2019 08-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018
  Nu sunt opinii trimise
  28 B482 / 2019 08-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  29 B483 / 2019 14-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
  Nu sunt opinii trimise
  30 B484 / 2019 14-12-2019 Propunere legislativă privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile
  Nu sunt opinii trimise
  31 B487 / 2019 15-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
  Nu sunt opinii trimise
  32 B488 / 2019 16-12-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  33 B491 / 2019 21-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
  Nu sunt opinii trimise