Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B197 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
  Nu sunt opinii trimise
  2 B198 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE
  Nu sunt opinii trimise
  3 B199 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE
  Nu sunt opinii trimise
  4 B200 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
  Nu sunt opinii trimise
  5 B205 / 2019 12-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
  Nu sunt opinii trimise
  6 B208 / 2019 13-07-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
  Nu sunt opinii trimise
  7 B218 / 2019 16-07-2019 Propunere legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale
  Opinii trimise (2)
  8 B219 / 2019 20-07-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică
  Nu sunt opinii trimise
  9 B225 / 2019 27-07-2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al ansamblurilor şi siturilor istorice şi arheologice care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, şi unele măsuri privind protejarea Cetăţilor dacice din munţii Orăştie
  Nu sunt opinii trimise
  10 B238 / 2019 30-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  11 B240 / 2019 02-08-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989
  Nu sunt opinii trimise
  12 B244 / 2019 03-08-2019 Propunere legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din România
  Nu sunt opinii trimise
  13 B247 / 2019 04-08-2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României
  Nu sunt opinii trimise
  14 B251 / 2019 04-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Opinii trimise (1)
  15 B252 / 2019 05-08-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
  Nu sunt opinii trimise
  16 B253 / 2019 05-08-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989
  Nu sunt opinii trimise
  17 B260 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  18 B262 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române
  Nu sunt opinii trimise
  19 B263 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic
  Nu sunt opinii trimise
  20 B264 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă pentru completarea unor legi electorale
  Nu sunt opinii trimise
  21 B275 / 2019 12-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  22 B276 / 2019 12-08-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
  Nu sunt opinii trimise
  23 B281 / 2019 17-08-2019 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională
  Nu sunt opinii trimise
  24 B282 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu"
  Nu sunt opinii trimise
  25 B284 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Nu sunt opinii trimise
  26 B285 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr.3 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Nu sunt opinii trimise
  27 B286 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
  Nu sunt opinii trimise
  28 B287 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
  Nu sunt opinii trimise
  29 B289 / 2019 19-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
  Nu sunt opinii trimise
  30 B290 / 2019 19-08-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
  Nu sunt opinii trimise
  31 B291 / 2019 19-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei
  Nu sunt opinii trimise
  32 B297 / 2019 23-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
  Nu sunt opinii trimise
  33 B301 / 2019 24-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
  Nu sunt opinii trimise