Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
  • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
  • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
  • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
  • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
  • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
până la data de:
Descriere
1 B174 / 2021 26-06-2021 Propunere legislativă privind regimul juridic al Sitului arheologic Reşca-Romula din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt şi unele măsuri pentru protejarea acestuia
Nu sunt opinii trimise
2 B200 / 2021 16-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
Nu sunt opinii trimise
3 B201 / 2021 16-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nu sunt opinii trimise
4 B202 / 2021 16-07-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Nu sunt opinii trimise
5 B206 / 2021 17-07-2021 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român
Nu sunt opinii trimise
6 B207 / 2021 17-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nu sunt opinii trimise
7 B208 / 2021 17-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
Nu sunt opinii trimise
8 B209 / 2021 17-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Nu sunt opinii trimise
9 B210 / 2021 17-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului"
Nu sunt opinii trimise
10 B219 / 2021 23-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
Nu sunt opinii trimise
11 B220 / 2021 23-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
Nu sunt opinii trimise
12 B222 / 2021 25-07-2021 Propunere legislativă privind interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare
Nu sunt opinii trimise
13 B223 / 2021 25-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
14 B225 / 2021 25-07-2021 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
Nu sunt opinii trimise
15 B226 / 2021 25-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
16 B227 / 2021 25-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.81/1991 și ale Legii nr.169/1997
Opinii trimise (1)
17 B228 / 2021 25-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației și sportului nr.69/2000
Nu sunt opinii trimise
18 B229 / 2021 25-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice"
Nu sunt opinii trimise
19 B230 / 2021 25-07-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Nu sunt opinii trimise
20 B238 / 2021 01-08-2021 Propunere legislativă privind modificarea art.131 și 132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Nu sunt opinii trimise
21 B242 / 2021 02-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea anexei nr.IV a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nu sunt opinii trimise
22 B243 / 2021 03-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1, alin.(1) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora
Nu sunt opinii trimise
23 B244 / 2021 06-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
24 B245 / 2021 06-08-2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Nu sunt opinii trimise
25 B247 / 2021 07-08-2021 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educație timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nu sunt opinii trimise
26 B249 / 2021 08-08-2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Nu sunt opinii trimise
27 B250 / 2021 08-08-2021 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului”
Nu sunt opinii trimise
28 B252 / 2021 08-08-2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
Nu sunt opinii trimise
29 B254 / 2021 08-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nu sunt opinii trimise
30 B255 / 2021 08-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
Nu sunt opinii trimise
31 B262 / 2021 15-08-2021 Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri pentru acordarea drepturilor salariale personalului din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene
Nu sunt opinii trimise
32 B263 / 2021 16-08-2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Nu sunt opinii trimise
33 B264 / 2021 16-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Nu sunt opinii trimise
34 B271 / 2021 17-08-2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Nu sunt opinii trimise
35 B272 / 2021 17-08-2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Nu sunt opinii trimise
36 B273 / 2021 21-08-2021 Propunere legislativă privind protecția arborilor remarcabili
Nu sunt opinii trimise
37 B275 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
Nu sunt opinii trimise
38 B276 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare națională pentru recunoașterea meritelor fruntașilor români de la Blaj din 1848
Nu sunt opinii trimise
39 B277 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
40 B278 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nu sunt opinii trimise
41 B279 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă privind gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație
Nu sunt opinii trimise
42 B280 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă ”Legea acvaculturii”
Nu sunt opinii trimise
43 B281 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
Nu sunt opinii trimise
44 B282 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Nu sunt opinii trimise
45 B283 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Nu sunt opinii trimise
46 B284 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activitățiilor desfășurate pe plajă și a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
47 B285 / 2021 22-08-2021 Propunere legislativă privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Nu sunt opinii trimise
48 B287 / 2021 23-08-2021 Propunere legislativă privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei”
Nu sunt opinii trimise
Go to top