Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B434 / 2018 03-11-2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
  Nu sunt opinii trimise
  2 B436 / 2018 04-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
  Nu sunt opinii trimise
  3 B437 / 2018 04-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
  Nu sunt opinii trimise
  4 B438 / 2018 04-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  5 B439 / 2018 04-11-2018 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare
  Nu sunt opinii trimise
  6 B440 / 2018 04-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
  Nu sunt opinii trimise
  7 B441 / 2018 04-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
  Nu sunt opinii trimise
  8 B445 / 2018 04-11-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
  Nu sunt opinii trimise
  9 B447 / 2018 05-11-2018 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art.8 indice 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Opinii trimise (1)
  10 B451 / 2018 09-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
  Nu sunt opinii trimise
  11 B455 / 2018 11-11-2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii
  Nu sunt opinii trimise
  12 B456 / 2018 11-11-2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
  Nu sunt opinii trimise
  13 B457 / 2018 11-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
  Opinii trimise (1)
  14 B461 / 2018 11-11-2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
  Nu sunt opinii trimise
  15 B474 / 2018 16-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.95/2002 privind circulația pe drumurile publice, Republicată
  Nu sunt opinii trimise
  16 B476 / 2018 17-11-2018 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale
  Nu sunt opinii trimise
  17 B481 / 2018 18-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
  Nu sunt opinii trimise
  18 B490 / 2018 23-11-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
  Nu sunt opinii trimise
  19 B492 / 2018 24-11-2018 Propunere legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor
  Nu sunt opinii trimise
  20 B496 / 2018 26-11-2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Estului"
  Nu sunt opinii trimise
  21 B499 / 2018 27-11-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor si văduvelor de război
  Nu sunt opinii trimise
  22 B501 / 2018 01-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  23 B505 / 2018 02-12-2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Româneşti
  Nu sunt opinii trimise
  24 B506 / 2018 02-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
  Nu sunt opinii trimise
  25 B507 / 2018 02-12-2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  26 B509 / 2018 02-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
  Nu sunt opinii trimise
  27 B519 / 2018 08-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  28 B522 / 2018 08-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  29 B529 / 2018 09-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  30 B530 / 2018 09-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  31 B531 / 2018 09-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
  Nu sunt opinii trimise
  32 B535 / 2018 11-12-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
  Nu sunt opinii trimise
  33 B536 / 2018 15-12-2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  34 B541 / 2018 16-12-2018 Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016
  Nu sunt opinii trimise
  35 B543 / 2018 16-12-2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative
  Nu sunt opinii trimise