Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B504 / 2019 27-12-2019 Propunere legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași
  Nu sunt opinii trimise
  2 B505 / 2019 27-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  Nu sunt opinii trimise
  3 B506 / 2019 27-12-2019 Propunere legislativă privind Codul administrativ
  Nu sunt opinii trimise
  4 B509 / 2019 28-12-2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari
  Nu sunt opinii trimise
  5 B510 / 2019 28-12-2019 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer
  Nu sunt opinii trimise
  6 B512 / 2019 28-12-2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat
  Opinii trimise (5)
  7 B514 / 2019 29-12-2019 Propunere legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibizare
  Nu sunt opinii trimise
  8 B516 / 2019 03-01-2020 Propunere legislativă pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024
  Nu sunt opinii trimise
  9 B517 / 2019 05-01-2020 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România
  Nu sunt opinii trimise
  10 B518 / 2019 06-01-2020 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
  Nu sunt opinii trimise
  11 B519 / 2019 11-01-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
  Nu sunt opinii trimise
  12 B521 / 2019 12-01-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
  Opinii trimise (1)
  13 B524 / 2019 19-01-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor
  Nu sunt opinii trimise
  14 B527 / 2019 26-01-2020 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
  Nu sunt opinii trimise
  15 B528 / 2019 26-01-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.286/2009 privind Codul penal și a legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
  Nu sunt opinii trimise
  16 B529 / 2019 27-01-2020 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989”
  Nu sunt opinii trimise
  17 B530 / 2019 28-01-2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
  Nu sunt opinii trimise
  18 B531 / 2019 28-01-2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  19 B548 / 2019 01-02-2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  Nu sunt opinii trimise
  20 B549 / 2019 01-02-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art.47indice1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
  Nu sunt opinii trimise
  21 B550 / 2019 02-02-2020 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  22 B551 / 2019 03-02-2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
  Nu sunt opinii trimise
  23 B552 / 2019 04-02-2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice
  Nu sunt opinii trimise