Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B389 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor
  Nu sunt opinii trimise
  2 B390 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
  Nu sunt opinii trimise
  3 B391 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
  Nu sunt opinii trimise
  4 B392 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
  Nu sunt opinii trimise
  5 B393 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
  Opinii trimise (1)
  6 B394 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  7 B395 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă privind protejarea agriculturii şi zootehniei în România
  Nu sunt opinii trimise
  8 B398 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
  Nu sunt opinii trimise
  9 B399 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
  Nu sunt opinii trimise
  10 B400 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
  Nu sunt opinii trimise
  11 B401 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  Nu sunt opinii trimise
  12 B402 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
  Nu sunt opinii trimise
  13 B403 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  Nu sunt opinii trimise
  14 B404 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  Nu sunt opinii trimise
  15 B405 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  16 B406 / 2017 05-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  17 B410 / 2017 06-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
  Nu sunt opinii trimise
  18 B413 / 2017 11-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  19 B414 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
  Nu sunt opinii trimise
  20 B416 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
  Nu sunt opinii trimise
  21 B417 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  Nu sunt opinii trimise
  22 B418 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
  Nu sunt opinii trimise
  23 B423 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu
  Opinii trimise (1)
  24 B424 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
  Nu sunt opinii trimise
  25 B426 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorillor de suine pentru activitatea de reproducţie
  Nu sunt opinii trimise
  26 B427 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară
  Nu sunt opinii trimise
  27 B428 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994
  Nu sunt opinii trimise
  28 B429 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  29 B430 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor
  Nu sunt opinii trimise
  30 B431 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  31 B435 / 2017 17-11-2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale
  Nu sunt opinii trimise
  32 B436 / 2017 18-11-2017 Propunere legislativă privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
  Nu sunt opinii trimise
  33 B437 / 2017 18-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
  Nu sunt opinii trimise
  34 B439 / 2017 18-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
  Opinii trimise (1)
  35 B445 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  36 B446 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
  Nu sunt opinii trimise
  37 B447 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.36 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
  Nu sunt opinii trimise
  38 B448 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  Nu sunt opinii trimise
  39 B449 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"
  Nu sunt opinii trimise
  40 B451 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
  Nu sunt opinii trimise
  41 B452 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România
  Nu sunt opinii trimise
  42 B453 / 2017 26-11-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
  Nu sunt opinii trimise
  43 B461 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
  Nu sunt opinii trimise
  44 B462 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
  Nu sunt opinii trimise
  45 B463 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
  Nu sunt opinii trimise
  46 B464 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Nu sunt opinii trimise
  47 B466 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale
  Opinii trimise (1)
  48 B467 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
  Opinii trimise (3)
  49 B478 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
  Nu sunt opinii trimise
  50 B479 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  51 B480 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achiziţiile publice nr.98/2016
  Nu sunt opinii trimise
  52 B481 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  53 B482 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
  Nu sunt opinii trimise
  54 B483 / 2017 11-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  55 B492 / 2017 15-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  56 B494 / 2017 15-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
  Nu sunt opinii trimise
  57 B495 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare
  Nu sunt opinii trimise
  58 B496 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol
  Nu sunt opinii trimise
  59 B499 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativăpentru modificarea şi completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  60 B500 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
  Nu sunt opinii trimise
  61 B501 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii
  Nu sunt opinii trimise
  62 B502 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
  Nu sunt opinii trimise
  63 B503 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanţei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
  Nu sunt opinii trimise
  64 B505 / 2017 17-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 indice 1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  65 B506 / 2017 17-12-2017 Propunere legislativă privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în primul război mondial
  Nu sunt opinii trimise
  66 B510 / 2017 17-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.ad) şi a art.42 lit.o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Nu sunt opinii trimise
  67 B511 / 2017 17-12-2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
  Nu sunt opinii trimise