Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B362 / 2020 29-08-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii
  Nu sunt opinii trimise
  2 B364 / 2020 29-08-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.28/2009 privind registrul agricol
  Nu sunt opinii trimise
  3 B367 / 2020 30-08-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
  Nu sunt opinii trimise
  4 B368 / 2020 30-08-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public
  Nu sunt opinii trimise
  5 B373 / 2020 05-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.(4 indice 3) din Ordonanța de urgența nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  Nu sunt opinii trimise
  6 B378 / 2020 05-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 17 iulie 2018 privind internshipul
  Opinii trimise (1)
  7 B387 / 2020 06-09-2020 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei
  Nu sunt opinii trimise
  8 B388 / 2020 06-09-2020 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de Solidaritate "Locuinţe pentru tinerii români"
  Nu sunt opinii trimise
  9 B389 / 2020 06-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal
  Opinii trimise (1)
  10 B390 / 2020 06-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat
  Nu sunt opinii trimise
  11 B391 / 2020 06-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991
  Opinii trimise (2)
  12 B392 / 2020 06-09-2020 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean Bihor
  Nu sunt opinii trimise
  13 B396 / 2020 07-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
  Nu sunt opinii trimise
  14 B402 / 2020 12-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  15 B403 / 2020 12-09-2020 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
  Nu sunt opinii trimise
  16 B409 / 2020 13-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
  Nu sunt opinii trimise
  17 B410 / 2020 13-09-2020 Propunere legislativă pentru transparentizarea informaţiilor de interes public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
  Nu sunt opinii trimise
  18 B411 / 2020 13-09-2020 Propunere legislativă pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor, şi simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
  Opinii trimise (1)
  19 B412 / 2020 13-09-2020 Propunere legislativă pentru publicarea Monitorului Oficial în format electronic liber şi deschis prin modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
  Nu sunt opinii trimise
  20 B413 / 2020 13-09-2020 Propunere legislativă pentru debirocratizarea activităţii economice a microîntreprinderilor prin modificarea Legii nr.82/1991 a contabilităţii
  Nu sunt opinii trimise
  21 B414 / 2020 13-09-2020 Propunere legislativă pentru eliminarea birocraţiei privind adaosul comercial prin modificarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite
  Nu sunt opinii trimise
  22 B415 / 2020 13-09-2020 Propunere legislativă pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societăţile
  Opinii trimise (2)
  23 B416 / 2020 13-09-2020 Propunere legislativă pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  24 B417 / 2020 14-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile şi pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr.107/1996
  Nu sunt opinii trimise
  25 B422 / 2020 19-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Nu sunt opinii trimise
  26 B431 / 2020 26-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
  Nu sunt opinii trimise
  27 B432 / 2020 26-09-2020 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de preşedinte al României
  Nu sunt opinii trimise
  28 B440 / 2020 26-09-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
  Nu sunt opinii trimise