Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B199 / 2018 22-06-2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Naţională a Constructorului
  Nu sunt opinii trimise
  2 B202 / 2018 23-06-2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Art.5, Art.6, Art.30, Art.33, Art.69, Art.81, Art.105, Art.122, Art.128 din O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  3 B209 / 2018 24-06-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
  Opinii trimise (1)
  4 B210 / 2018 24-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  5 B211 / 2018 24-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
  Nu sunt opinii trimise
  6 B217 / 2018 02-07-2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
  Nu sunt opinii trimise
  7 B218 / 2018 02-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  8 B219 / 2018 02-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  9 B220 / 2018 02-07-2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
  Nu sunt opinii trimise
  10 B223 / 2018 07-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  11 B224 / 2018 07-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Opinii trimise (3)
  12 B225 / 2018 07-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Opinii trimise (237)
  13 B226 / 2018 07-07-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  14 B229 / 2018 07-07-2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004
  Nu sunt opinii trimise
  15 B230 / 2018 07-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
  Opinii trimise (1)
  16 B231 / 2018 08-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
  Nu sunt opinii trimise
  17 B232 / 2018 08-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 540 din 20 iulie 2015, cu modificările şi completă rile următoare
  Nu sunt opinii trimise
  18 B235 / 2018 09-07-2018 Propunere legislativă pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
  Opinii trimise (1)
  19 B238 / 2018 09-07-2018 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate şi sănătate ocupaţională
  Nu sunt opinii trimise
  20 B239 / 2018 09-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  21 B246 / 2018 14-07-2018 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul Olt
  Nu sunt opinii trimise
  22 B247 / 2018 14-07-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
  Nu sunt opinii trimise
  23 B249 / 2018 14-07-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanţele publice locale
  Opinii trimise (1)
  24 B250 / 2018 14-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
  Nu sunt opinii trimise
  25 B253 / 2018 14-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
  Nu sunt opinii trimise
  26 B255 / 2018 15-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  27 B260 / 2018 21-07-2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(4) al art.1 din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
  Opinii trimise (1)
  28 B262 / 2018 21-07-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Opinii trimise (1)
  29 B265 / 2018 22-07-2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
  Nu sunt opinii trimise
  30 B267 / 2018 22-07-2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
  Nu sunt opinii trimise
  31 B275 / 2018 29-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
  Opinii trimise (1)
  32 B276 / 2018 29-07-2018 Propunere legislativă privind anularea unor obligaţii fiscale
  Nu sunt opinii trimise
  33 B278 / 2018 29-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  34 B285 / 2018 30-07-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
  Opinii trimise (2)
  35 B286 / 2018 03-08-2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău
  Nu sunt opinii trimise
  36 B288 / 2018 04-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă
  Nu sunt opinii trimise
  37 B294 / 2018 10-08-2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
  Nu sunt opinii trimise
  38 B295 / 2018 11-08-2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor pervederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
  Nu sunt opinii trimise
  39 B296 / 2018 11-08-2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
  Nu sunt opinii trimise
  40 B297 / 2018 11-08-2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  41 B298 / 2018 11-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  42 B300 / 2018 11-08-2018 Propunere legislativă privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișeti” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
  Nu sunt opinii trimise
  43 B306 / 2018 12-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  44 B307 / 2018 12-08-2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri flscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  45 B308 / 2018 12-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
  Nu sunt opinii trimise
  46 B309 / 2018 12-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.20/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  Nu sunt opinii trimise
  47 B310 / 2018 12-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  48 B311 / 2018 12-08-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  49 B321 / 2018 13-08-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise