Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B64 / 2017 30-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  2 B66 / 2017 30-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
  Nu sunt opinii trimise
  3 B71 / 2017 05-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
  Opinii trimise (1)
  4 B72 / 2017 05-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
  Nu sunt opinii trimise
  5 B73 / 2017 05-05-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu şi de regim juridic special
  Nu sunt opinii trimise
  6 B79 / 2017 06-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea)
  Nu sunt opinii trimise
  7 B84 / 2017 06-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  8 B85 / 2017 06-05-2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov
  Nu sunt opinii trimise
  9 B86 / 2017 07-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea şi completarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  Nu sunt opinii trimise
  10 B89 / 2017 08-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (4)
  11 B90 / 2017 08-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  12 B92 / 2017 12-05-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
  Nu sunt opinii trimise
  13 B93 / 2017 15-05-2017 Propunere legislativă privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
  Nu sunt opinii trimise
  14 B97 / 2017 20-05-2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 MARTIE ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România
  Opinii trimise (2)
  15 B98 / 2017 20-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
  Nu sunt opinii trimise
  16 B99 / 2017 20-05-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
  Nu sunt opinii trimise
  17 B100 / 2017 20-05-2017 Propunere legislativă entru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
  Nu sunt opinii trimise
  18 B101 / 2017 20-05-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  Nu sunt opinii trimise
  19 B103 / 2017 21-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
  Nu sunt opinii trimise
  20 B105 / 2017 22-05-2017 Propunere legislativă privind conţinutul de Acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman
  Nu sunt opinii trimise
  21 B108 / 2017 27-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  Nu sunt opinii trimise
  22 B109 / 2017 27-05-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
  Nu sunt opinii trimise
  23 B111 / 2017 27-05-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor
  Nu sunt opinii trimise
  24 B112 / 2017 27-05-2017 Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora
  Nu sunt opinii trimise
  25 B113 / 2017 27-05-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1991 a contabilităţii şi modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
  Opinii trimise (1)
  26 B123 / 2017 03-06-2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc
  Nu sunt opinii trimise
  27 B127 / 2017 03-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  28 B128 / 2017 03-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
  Nu sunt opinii trimise
  29 B130 / 2017 04-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă Nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
  Nu sunt opinii trimise
  30 B134 / 2017 10-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 21 iulie 2006 Legea tinerilor
  Nu sunt opinii trimise
  31 B135 / 2017 10-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  Nu sunt opinii trimise
  32 B136 / 2017 10-06-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  33 B142 / 2017 11-06-2017 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
  Nu sunt opinii trimise
  34 B147 / 2017 11-06-2017 Propunere legislativă privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare
  Nu sunt opinii trimise
  35 B149 / 2017 18-06-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii
  Nu sunt opinii trimise
  36 B152 / 2017 18-06-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  37 B154 / 2017 18-06-2017 Propunere legislativă privind combaterea ambroziei
  Nu sunt opinii trimise
  38 B155 / 2017 18-06-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  39 B156 / 2017 19-06-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului
  Nu sunt opinii trimise
  40 B157 / 2017 20-06-2017 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) a articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare
  Opinii trimise (1)
  41 B161 / 2017 23-06-2017 Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Opinii trimise (68)
  42 B162 / 2017 24-06-2017 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti)
  Nu sunt opinii trimise
  43 B163 / 2017 24-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991
  Nu sunt opinii trimise
  44 B164 / 2017 25-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  45 B166 / 2017 25-06-2017 Propunere legislativă privind completarea art.281 alineatul 1 litera f din Legea nr.135 din 15 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
  Nu sunt opinii trimise