Parlamentul European

 

Istoric: A fost înfiinţat prin tratatele fondatoare ale Comunităţilor Europene. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) avea o Adunare Comună, care s-a transformat, după crearea celorlalte două comunităţi, Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), în Adunarea Parlamentară Europeană, fiind comună pentru toate cele trei comunităţi. Denumirea de Parlamentul European o are din 1962. Iniţial a avut un rol pur consultativ, puterile sale au fost însă extinse prin fiecare tratat semnat.

 

Componenţă: În prezent, Parlamentul European are 785 de membri din cele 27 de state membre UE. Prin numărul de mandate este repartizat pe ţări, în funcţie de mărimea acestora. Astfel, Germania are cel mai mare număr de mebri (99), iar Malta pe cel mai mic (5).

Statul/Statele - Număr de mandate/stat

Germania  - 99; Franţa, Italia, Marea Britanie - 78; Polonia, Spania  - 54; România – 35; Olanda  - 27; Belgia, Grecia, Republica Cehă, Portugalia, Ungaria – 24; Suedia – 19; Austria, Bulgaria – 18; Danemarca, Finlanda, Slovacia – 14; Irlanda, Lituania – 13; Letonia – 9; Slovenia – 7;Cipru, Estonia, Luxemburg – 6;Malta – 5.

În ceea ce priveşte următorul mandat, în principiu, numărul maxim de deputaţi este de 736.

 

Organizarea Parlamentului European

Parlamentul European este singura instituţie supranţională ai cărei membri sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal direct. Este ales o dată la cinci ani şi reprezintă cetăţenii statelor membre.

 

Activitatea anuală a Parlamentului European:

 

 

 

Preşedintele Parlamentului Europen

 

Preşedintele PE coordonează toate lucrările Parlamentului şi ale organelor sale constitutive ( Biroul şi Conferinţa preşedinţilor), precum şi dezbaterile din şedinţele plenare.

Este asistat de 14 vicepreşedinţi.

 

Alte atribuţii:

 

Organe politice

 

1. Conferinţa Preşedinţilor

Conferinţa preşedinţilor se compune din Preşedintele Parlamentului şi preşedinţii grupurilor politice.

Are un rol important în relaţiile dintre PE şi celelalte instituţii UE, din ţări terţe şi organizaţii extracomunitare.

 

2. Conferinţa preşedinţilor de comisie- se compune din preşedinţii tuturor comisiilor permanente şi temporare. Se reuneşte o data pe lună, la Strasbourg, în timpul perioadelor de sesiune. Poate face recomandări Conferinţei preşedinţilor cu privire la lucrările comisiilor. 

 

3. Conferinţa preşedinţilor de delegaţie – organul politic al Parlamentului care examinează în mod periodic toate problemele legate de buna funcţionare a delegaţiilor interparlamentare şi a delegaţiilor la comisiile parlamentare mixte.

 

4. Biroul

Biroul este compus din Preşedintele PE, cei 14 vicepreşedinţi şi cei şase chestori aleşi de către PE pentru o perioadă de doi ani şi jumătate, care se pot reînnoi.

 

Biroul coordonează:

-          funcţionarea internă a Parlamentului

-          estimarea bugetului PE

-          organizarea administrativă şi financiară

-          Secretariatul şi serviciile subordonate acestuia

 

5. Chestorii

Chestorii sunt responsabili de problemele administrative şi financiare care îi privesc în mod direct pe deputaţi.

Cei şase chestori au rol consultativ. Ei asigură deputaţilor infrastructura necesară exercitării mandatului.

 

Membrii Parlamentului European (MEPs)

Parlamentul European este alcătuit din 785 de deputaţi aleşi în cele 27 de state membre ale UE. Din 1979,deputaţii sunt aleşi prin vot universal direct pe o perioadă de cinci ani.

 

Alegerile europene respectă o serie de reguli comune: votul universal direct, reprezentarea proprţională şi un mandat de cinci ani care se poate reînnoi.

 

Locurile în Parlament sunt distribuite în mod proporţional cu populaţia fiecărui stat membru dar în limita a maxim 99 şi minimum 5.

 

Deputaţii în Parlamentul European nu se grupează în funcţie de naţionalitate, ci în funcţie de afinităţile lor politice.

 

* Potrivit Tratatului de la Lisabona, Parlamentul va avea 751 de parlamentari (750 plus preşedintele), orice stat membru va avea cel putin şase si cel mult 96 de membri, iar locurile vor fi împărţite între ţări conform „proporţionalităţii regresive”, adică un parlamentar dintr-o ţară cu o populaţie mai mare va reprezenta mai mulţi oameni decât un parlamentar dintr-un stat cu o populaţie mai mică.

 

Grupuri politice

Deputaţii se constituie în grupuri politice. În prezent există şapte grupuri politice în cadrul Parlamentului European:

 

 

*   PPE-DE:          Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni

*   PSE:                 Grupul Socialist din Parlamentul European

*   ALDE:             Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa

*   UEN:               Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor

*   Verzi/ALE:       Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană

 GUE/NGL:     Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

*   IND-DEM:      Grupul Independenţă şi Democraţie

 

 

Comisii parlamentare

În vederea pregătirii şedinţelor plenare ale Parlamentului, deputaţii se constituie în comisii permanente specializate pe anumite domenii. Există 20 de comisii permanente. O comisie este alcătuită din 28 până la 86 de deputaţi şi are un preşedinte, un birou şi un secretariat.

Parlamentul poate constitui subcomisii şi comisii temporare pentru gestionarea unor probleme specifice, precum şi comisii de anchetă în cadrul competenţelor sale de control.

 

AFET: Afaceri externe

DEVE: Dezvoltare

INTA: Comerţ internaţional

BUDG: Bugete

CONT: Control bugetar

ECON: Afaceri economice şi monetare

EMPL: Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

ENVI:  Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

ITRE:  Industrie, cercetare şi energie

IMCO: Piaţa internă şi protecţia consumatorilor

TRAN: Transport şi turism

REGI:  Dezvoltare regională

AGRI: Agricultură şi dezvoltare rurală

PECH: Pescuit

CULT: Cultură şi educaţie

JURI:  Afaceri juridice

LIBE:  Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

AFCO: Afaceri constituţionale

FEMM: Drepturile femeii şi egalitatea între sexe

PETI: Petiţii

            CLIM  Schimbările climatice – comisie temporară

 

Subcomisii parlamentare:

 

DROI:                Subcomisia drepturile omului

SEDE:                Subcomisia securitate şi apărare

 

Comisii temporare

 

EQUI:                Criza societăţii de asigurări “Equitable life”

TDIP:                Presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA pentru transportare şi deţinerea ilegală de prizonieri

       

 

Delegaţii

Delegaţiile PE colaborează cu parlamentele ţărilor care nu fac parte din UE.

Se disting 4 categorii de delegaţii:

 

 

Secretariat

PE este asistat de un Secretariat General. Aproximativ 5000 de funcţionari, din toate ţările UE şi aflaţi sub autoritatea unui Secretar General, lucrează pentru PE: 

 

 

Alegeri europene

Primele alegeri prin vot universal direct au avut loc în iunie 1979. Membrii Parlamentului sunt aleşi pe o durată de 5 ani. Orice cetăţean al Uniunii Europene poate vota sau candida la alegerile europene în ţara în care locuieşte, indiferent de naţionalitatea sa.

 

 

Cetăţenia europeană

 

Nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci o completează. Cetăţenia europeană o deţine orice persoană care are cetăţenia unuia din statele membre ale UE. Aceasta acordă printre altele dreptul de şedere pe întreg teritoriul UE, dreptul de vot pasiv şi activ la alegerile locale precum şi dreptul de a alege deputaţii din Parlamentul European, indiferent de domiciliul avut pe teritoriul UE.

 

Parlamentul European şi cetăţeanul

Poşta cetăţeanului este un serviciu care permite cetăţenilor să intre în contact cu Parlamentul European.

 

Orice cetăţean al Uniunii Europene sau rezident al unui stat membru are dreptul, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, să adreseze petiţii Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi care îl priveşte în mod direct.

 

Pentru a contribui la formarea profesională a cetăţenilor şi a le permite să se familiarizeze cu modul de funcţionare al Parlamentului European, acesta le oferă mai multe posibilităţi de a efectua stagii şi vizite de studiu în cadrul Secretariatului său General.

 

 

Competenţele Parlamentului European

 

ROLUL POLITIC AL PARLAMENTULUI EUROPEAN