Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

  Anunțuri

 
1. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice -procedură de urgență;
 
 2. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;  
 
3. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative -procedură de urgență;
 
4. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și art.V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative -procedură de urgență;
 
5. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice -procedură de urgență;
 
 6. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;    
 
7. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
 
8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții 5 financiare nebancare anumitor categorii de debitori -procedură de urgență;
 
 9. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”; 
                                                                         
10. Legea pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
 
Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi, 24 noiembrie 2020.

Publicat in data de 24.11.2020 16:38:00
Go to top