Declaraţiile de avere/interese ale membrilor Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi:

 

Nume şi prenume

Funcţia

Declaraţii de avere

Declaraţii de interese

Botnariu Emanuel Gabriel

Președinte

07.05.2021; 24.05.2022

07.05.2021; 24.05.2022

Astileanu Gheorghe

Vicepre şedinte  

22.06.2017;20.06.2019;20.05.2020;23.03.2021;10.06.2022

22.06.2017;20.06.2019;20.05.2020;23.03.2021;10.06.2022

 

 

Nu mai sunt membri:

 

Nume şi prenume

Funcţia

Declaraţii de avere

Declaraţii de interese

Obs.

Bencze Marta Iosfina

Pre ședinte

07.11.2016; 15.05.2017; 23.11.2017

07.11.2016; 15.05.2017; 23.11.2017

Demisie

Butnaru Florinel

Pre ședinte

08.01.2018;26.06.2019;25.05.2020;09.03.2021

08.01.2018;26.06.2019;25.05.2020;09.03.2021

Revocat cf. HS 008/17.feb.2021