Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău, la 23 septembrie 2010

Număr de înregistrare Senat: L806/2010
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX534/2010
Adresa:plx534/201/2010
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:1160/29.09.2010
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.12/07.03.2011 publicatã în M.O. nr.204/24.03.2011
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
07-12-2010 adoptat de Camera Deputaților
09-12-2010 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b785 (adresa nr.plx534/2010/08/12/2010)
13-12-2010 cu nr.L806 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
13-12-2010 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 09/02/2011)
13-12-2010 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 08/02/2011)
03-02-2011 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 887-FAVORABIL
14-02-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
14-02-2011 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 66-FAVORABIL
14-02-2011 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 114 NU=2 AB=0)
14-02-2011 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
17-02-2011 trimis la promulgare
07-03-2011 promulgat prin Decret nr. 253/07/03/2011; devine Legea nr. 12/07/03/2011
24-03-2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 204/24/03/2011

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…) - inainte de promulgare
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top