Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele Statului Român, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.

Număr de înregistrare Senat: L77/2013
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX115/2013
Adresa:E40/2013
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:x
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.58/26.03.2015 publicatã în M.O. nr.205/27.03.2015
Caracterul legii:-
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
29-03-2013 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b164 (adresa nr.E40/29/03/2013)
02-04-2013 cu nr.L77 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
02-04-2013 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 10/04/2013)
02-04-2013 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 10/04/2013)
02-04-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 09/04/2013)
09-04-2013 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 38-FAVORABIL
10-04-2013 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 139-FAVORABIL cu amendamente
10-04-2013 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 303-FAVORABIL cu amendamente
15-04-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-04-2013 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 106 NU=0 AB=14)
04-03-2015 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2013…"
11-03-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
13-03-2015 trimis la promulgare
25-03-2015 promulgat prin Decret nr. 364/25/03/2015; devine Legea nr. 58/26/03/2015
27-03-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 205/27/03/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top