Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013

Număr de înregistrare Senat: L753/2014
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX529/2014
Adresa:plx529/201/2014
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:7
Avizul Consiliului Legislativ:1253/10.11.2014
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.18/03.03.2015 publicatã în M.O. nr.225/02.04.2015
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
09-12-2014 adoptat de Camera Deputaților
11-12-2014 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b659 (adresa nr.plx529/2014/09/12/2014)
15-12-2014 cu nr.L753 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
15-12-2014 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 03/02/2015)
15-12-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 03/02/2015)
15-12-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 03/02/2015)
27-01-2015 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 04-FAVORABIL
29-01-2015 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 9-FAVORABIL
05-02-2015 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 6-FAVORABIL
11-02-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-02-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-02-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 84 NU=0 AB=0)
18-02-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
23-02-2015 trimis la promulgare
02-03-2015 promulgat prin Decret nr. 295/02/03/2015; devine Legea nr. 18/03/03/2015
02-04-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 225/02/04/2015

- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- decretul Preşedintelui privind supunerea spre ratificare
- aviz - Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
- aviz - Comisia pentru politică externă
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…) - inainte de promulgare
Go to top