Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

Număr de înregistrare Senat: L689/2014
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX352/2014
Adresa:plx352/201/2014
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:761/27.06.2014
Procedura de urgență:Da
Stadiu: în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
19-11-2014 adoptat de Camera Deputaților adoptat potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
20-11-2014 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b602 (adresa nr.plx352/2014/19/11/2014)
24-11-2014 cu nr.L689 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
24-11-2014 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 26/01/2015)
24-11-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 08/12/2014)
24-11-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 08/12/2014)
24-11-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 08/12/2014)
02-12-2014 trimis pentru aviz la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO (TERMEN: 08/12/2014)
08-12-2014 Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO transmite avizul cu nr. 4c-24/67-FAVORABIL
09-12-2014 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 374-FAVORABIL
11-12-2014 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 991-FAVORABIL
15-12-2014 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 201-FAVORABIL

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relatia cu UNESCO
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
Go to top