Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

Număr de înregistrare Senat: L681/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX542/2018
Adresa:plx542/201/2018
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:988/15.10.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu: înscris pe ordinea de zi
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
14-11-2018 adoptat de Camera Deputaților
15-11-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b625 (adresa nr.plx542/2018/14/11/2018)
19-11-2018 cu nr.L681 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
19-11-2018 trimis pentru raport la Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei (TERMEN: 04/12/2018)
26-11-2018 Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei depune raportul cu nr. 617-FAVORABIL cu amendamente
03-12-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
03-12-2018 trimis pentru raport la Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei (TERMEN: 17/12/2018)
10-12-2018 Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei depune raportul cu nr. 643-FAVORABIL cu amendamente
19-12-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-12-2018 trimis pentru raport suplimentar la Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
Go to top