Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Număr de înregistrare Senat: L661/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX491/2018
Adresa:plx491/201/2018
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:939/28.09.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 19/08.01.2019 publicatã în M.O. 28/10.01.2019
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
07-11-2018 adoptat de Camera Deputaților
09-11-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b606 (adresa nr.plx491/2018/07/11/2018)
12-11-2018 cu nr.L661 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
12-11-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 20/11/2018)
12-11-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 15/11/2018)
12-11-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 15/11/2018)
21-11-2018 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 464-FAVORABIL
22-11-2018 Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 577-FAVORABIL
28-11-2018 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 267-FAVORABIL cu amendamente
03-12-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-12-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-12-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-12-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 87 NU=17 AB=1)
18-12-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
19-12-2018 trimis la promulgare
07-01-2019 promulgat prin decret nr:45/07/01/2019; devine legea nr. 19/08/01/2019
10-01-2019 publicată în Monitorul Oficial nr: 28/10/01/2019

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top