Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

Număr de înregistrare Senat: L618/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX386/2018
Adresa:plx386/201/2018
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:566/13.06.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu: înscris pe ordinea de zi
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
02-10-2018 adoptat de Camera Deputaților (adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
05-10-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b512 (adresa nr.plx386/2018/02/10/2018)
08-10-2018 cu nr.L618 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
08-10-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 30/10/2018)
08-10-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 23/10/2018)
08-10-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 23/10/2018)
08-10-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 23/10/2018)
08-10-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 23/10/2018)
17-10-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 616-FAVORABIL
17-10-2018 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 414-FAVORABIL
24-10-2018 Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 340-FAVORABIL
24-10-2018 Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 491-FAVORABIL
19-12-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-12-2018 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 238-FAVORABIL cu amendamente
06-02-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-02-2019 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru administraţie publică
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
Go to top