Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

Număr de înregistrare Senat: L617/2014
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX392/2014
Adresa:plx392/201/2014
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:960/28.08.2014
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.51/10.04.2016 publicatã în M.O. nr.248/11.04.2017
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
02-10-2014 adoptat de Camera Deputaților (adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României)
02-10-2014 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b555 (adresa nr.plx392/2014/02/10/2014)
18-11-2014 cu nr.L617 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
18-11-2014 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 02/12/2014)
18-11-2014 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 02/12/2014)
18-11-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 25/11/2014)
26-11-2014 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 261-NEGATIV
02-12-2014 prezentare în Biroul Permanent (termenul de depunere a raportului este 08.12.2014)
08-12-2014 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 354 cu amendamente
08-12-2014 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 112 cu amendamente
09-12-2014 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
09-12-2014 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 86 NU=36 AB=6)
09-12-2014 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
11-12-2014 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: 130 de deputati si senatori apartinând Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Partidului Democrat Liberal
17-12-2014 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.761/ 17/12/2014 publicată în Monitorul Oficial nr.46/2015)
25-02-2015 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014…"
25-02-2015 plenul Camerei Deputaților acceptă obiecțiunea de neconstituționalitate;legea este în întregime neconstituțională
27-02-2015 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L617
02-03-2015 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15/04/2015)
02-03-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 15/04/2015)
02-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 10/04/2015)
18-03-2015 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 51-FAVORABIL
02-12-2015 prezentare în Biroul Permanent (termenul de depunere a raportului este 15.12.2015)
14-12-2015 prezentare în Biroul Permanent (Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie se desesisează cu privire la intocmirea raportului privind decizia Curţii Constituţionale, iar Comisia pentru constituţionalitate va fi sesizată cu întocmirea acestui raport)
14-12-2015 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
16-03-2017 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului depune raportul cu nr. 84-FAVORABIL
20-03-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
20-03-2017 adoptat de Senat
20-03-2017 plenul Senatului acceptă obiecțiunea de neconstituționalitate;legea este în întregime neconstituțională (nr. voturi: DA= 104 NU=0 AB=3)
27-03-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
29-03-2017 trimis la promulgare
07-04-2017 promulgat prin Decret nr. 356/07/04/2017; devine Legea nr. 51/10/04/2016
11-04-2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 248/11/04/2017

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top