Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

Număr de înregistrare Senat: L589/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX534/2015
Adresa:plx534/201/2015
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:527/26.05.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.350/23.12.2015 publicatã în M.O. nr.987/31.12.2015
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
04-11-2015 adoptat de Camera Deputaților
05-11-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b589 (adresa nr.plx534/2015/04/11/2015)
09-11-2015 cu nr.L589 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
09-11-2015 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 11/11/2015)
09-11-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 10/11/2015)
09-11-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 10/11/2015)
11-11-2015 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 290-FAVORABIL
11-11-2015 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 155-FAVORABIL
03-12-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 336-FAVORABIL
07-12-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
07-12-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 95 NU=0 AB=0)
14-12-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
19-12-2015 trimis la promulgare
22-12-2015 promulgat prin Decret nr. 1064/22/12/2015; devine Legea nr. 350/23/12/2015
31-12-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 987/31/12/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- decretul Preşedintelui privind supunerea spre ratificare
- aviz - Comisia pentru politică externă
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top