Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

Număr de înregistrare Senat: L554/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa:E173/2015
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1120/20.10.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.344/22.12.2015 publicatã în M.O. nr.970/28.12.2015
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
23-10-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b548 (adresa nr.E173/22/10/2015)
26-10-2015 cu nr.L554 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
26-10-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 10/11/2015)
26-10-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 02/11/2015)
26-10-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 02/11/2015)
27-10-2015 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională transmite avizul cu nr. 232-FAVORABIL
04-11-2015 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 243-FAVORABIL
09-11-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-11-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-11-2015 Comisia pentru transporturi şi energie transmite avizul cu nr. 777-FAVORABIL
10-11-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 108 NU=0 AB=0)
09-12-2015 adoptat de Camera Deputaților
14-12-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
16-12-2015 trimis la promulgare
21-12-2015 promulgat prin Decret nr. 1058/21/12/2015; devine Legea nr. 344/22/12/2015
28-12-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 970/28/12/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru transporturi şi energie
- aviz - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top