Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011

Număr de înregistrare Senat: L535/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX99/2017
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Nichita Cristina - deputat PSD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:744/01.08.2016
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
23-06-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b343 (adresa nr.421/23/06/2016)
28-06-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
28-06-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 28.07.2016)
28-06-2016 trimis pentru punct de vedere la Guvern
13-07-2016 primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 2867/13.07.2016 (negativ)
01-08-2016 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 744/01.08.2016 (favorabil)
05-09-2016 cu nr.L535 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
05-09-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 19/10/2016)
05-09-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/10/2016)
05-10-2016 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1770/05.10.2016 (negativ)
13-10-2016 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 288-NEGATIV
01-11-2016 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 183-NEGATIV
07-11-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-12-2016 adoptat de Senat (adoptat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top