Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

Număr de înregistrare Senat: L514/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX9/2019
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Iordache Virginel - senator PSD; Stan Ioan - senator PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; Cobuz Maricela - deputat PSD; Dragnea Nicolae-Liviu - deputat PSD; Havrici Emanuel-Iuliu - deputat PSD; Rădulescu Alexandru - deputat PSD
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:657/05.07.2018
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise (1)

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
30-05-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b275 (adresa nr.bpi426/2018/29/05/2018)
05-06-2018 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 05.07.2018)
05-06-2018 trimis pentru punct de vedere la Guvern
05-07-2018 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 657/05.07.2018 (favorabil)
04-09-2018 cu nr.L514 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
04-09-2018 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 02/10/2018)
04-09-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 25/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală (TERMEN: 25/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 25/09/2018)
26-09-2018 Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 300-FAVORABIL
26-09-2018 Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 671-FAVORABIL cu amendamente
10-10-2018 Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 141-FAVORABIL
25-10-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 275-FAVORABIL cu amendamente
29-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-10-2018 trimis pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 05/11/2018)
21-11-2018 - plenul Senatului aprobă prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile
12-12-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 275-FAVORABIL cu amendamente
19-12-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-12-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 80 NU=23 AB=0)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- aviz - Comisia pentru mediu
- aviz - Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
- aviz - Comisia pentru administraţie publică
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- Evaluare primară
Go to top