Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, precum şi a art.III al Titlului din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Număr de înregistrare Senat: L479/2005
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX512/2005
Adresa:E324/2005
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1266/16.09.2005
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.39/19.03.2008 publicatã în M.O. nr.227/25.03.2008
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
21-09-2005 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b557 (adresa nr.E324/21/09/2005)
28-09-2005 cu nr.L479 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
28-09-2005 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 12/10/2005)
28-09-2005 trimis pentru raport la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/10/2005)
28-09-2005 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 11/10/2005)
28-09-2005 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 11/10/2005)
13-10-2005 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 402-FAVORABIL
20-10-2005 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 127-FAVORABIL
20-10-2005 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi depune raportul cu nr. 1365-FAVORABIL
31-10-2005 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
07-11-2005 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
07-11-2005 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 63 NU=14 AB=3) (cu titlul: Proiect de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005…)
26-02-2008 adoptat de Camera Deputaților (cu titlul: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005…)
03-03-2008 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
07-03-2008 trimis la promulgare
18-03-2008 promulgat prin Decret nr. 373/18/03/2008; devine Legea nr. 39/19/03/2008
25-03-2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 227/25/03/2008

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
Go to top