Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen, la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000

Număr de înregistrare Senat: L450/2002
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX383/2002
Adresa:plx383/200/2002
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:12
Avizul Consiliului Legislativ:764/11.06.2002
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.611/13.11.2002 publicatã în M.O. nr.844/22.11.2002
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
05-07-2002 cu nr.i119 (adresa nr.E217/05/07/2002) înregistrat la Senat pt. informare
30-09-2002 adoptat de Camera Deputaților
02-10-2002 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L450 (adresa nr.plx383/2002/01/10/2002)
04-10-2002 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
09-10-2002 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 16/10/2002)
09-10-2002 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 15/10/2002)
09-10-2002 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 15/10/2002)
16-10-2002 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 379-FAVORABIL
16-10-2002 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 441-FAVORABIL
24-10-2002 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-10-2002 dezbateri generale
24-10-2002 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 82 NU=0 AB=0)
01-11-2002 trimis la promulgare
12-11-2002 promulgat prin Decret nr. 906/12/11/2002; devine Legea nr. 611/13/11/2002
22-11-2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 844/22/11/2002

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru informare
- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- decretul Preşedintelui privind supunerea spre ratificare
- adresa de sesizare a comisiilor
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top