Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public

Număr de înregistrare Senat: L44/2003
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX232/2003
Adresa:E48/2003
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:131/28.01.2003
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.475/12.11.2003 publicatã în M.O. nr.820/19.11.2003
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
31-01-2003 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L44 (adresa nr.E48/30/01/2003)
05-02-2003 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 19/02/2003)
05-02-2003 trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 18/02/2003)
05-02-2003 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 18/02/2003)
05-02-2003 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 18/02/2003)
18-02-2003 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 46-FAVORABIL
19-02-2003 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 480-FAVORABIL
27-02-2003 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 10-FAVORABIL
13-03-2003 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
13-03-2003 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 78 NU=0 AB=0)
16-09-2003 adoptat de Camera Deputaților cu modificări; urmează mediere
25-09-2003 trimis la comisia de mediere, pentru raport
01-10-2003 comisia de mediere finalizează raportul
06-10-2003 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-10-2003 plenul Senatului aprobă raportul comisiei de mediere (nr. voturi: DA= 84 NU=7 AB=2)
21-10-2003 plenul Camerei Deputaților aprobă raportul comisiei de mediere
27-10-2003 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
01-11-2003 trimis la promulgare
10-11-2003 promulgat prin Decret nr. 735/10/11/2003; devine Legea nr. 475/12/11/2003
19-11-2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 820/19/11/2003

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- adresa de sesizare a comisiilor
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa de iniţiere a procedurii de mediere
- raportul comisiei de mediere
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- expunerea de motive la Lege
- forma promulgată
Go to top