Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Număr de înregistrare Senat: L404/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX741/2015
Adresa:E91/2015
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:696/29.06.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.347/23.12.2015 publicatã în M.O. nr.973/29.12.2015
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
30-06-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b359 (adresa nr.E91/30/06/2015)
02-09-2015 cu nr.L404 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
02-09-2015 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 24/09/2015)
02-09-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 24/09/2015)
02-09-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 17/09/2015)
02-09-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 17/09/2015)
17-09-2015 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 549-FAVORABIL
23-09-2015 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 204-FAVORABIL
19-10-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-10-2015 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 271-FAVORABIL
19-10-2015 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 364-FAVORABIL
20-10-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-10-2015 adoptat de Senat adoptată potrivit prevederilor art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată
15-12-2015 adoptat de Camera Deputaților
16-12-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
18-12-2015 trimis la promulgare
22-12-2015 promulgat prin Decret nr. 1061/22/12/2015; devine Legea nr. 347/23/12/2015
29-12-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 973/29/12/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top