Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor

Număr de înregistrare Senat: L348/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX423/2018
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Diaconu Adrian-Nicolae - senator PSD; Nicolae Şerban - senator PSD
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:408/03.05.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 247/05.11.2018 publicatã în M.O. 941/07.11.2018
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
28-03-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b130
04-04-2018 trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
04-04-2018 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 04.05.2018)
04-04-2018 trimis pentru punct de vedere la Guvern
20-04-2018 primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 1657/20.04.2018 (favorabil)
03-05-2018 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 408/03.05.2018 (favorabil)
04-06-2018 cu nr.L348 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
04-06-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 27/06/2018)
04-06-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 27/06/2018)
04-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 20/06/2018)
04-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene (TERMEN: 20/06/2018)
04-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru cultură şi media (TERMEN: 20/06/2018)
04-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 20/06/2018)
04-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 20/06/2018)
04-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 20/06/2018)
13-06-2018 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 185-FAVORABIL cu amendamente
14-06-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 185-FAVORABIL cu amendamente
14-06-2018 Comisia pentru afaceri europene transmite avizul cu nr. 288-FAVORABIL
14-06-2018 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 262-FAVORABIL
20-06-2018 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 97-FAVORABIL
21-06-2018 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1056/21.06.2018 (favorabil)
26-06-2018 Comisia pentru cultură şi media transmite avizul cu nr. 65-FAVORABIL
02-07-2018 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 153-FAVORABIL cu amendamente
02-07-2018 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 245-FAVORABIL cu amendamente
03-07-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-07-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-07-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 60 NU=0 AB=11) cu titlul: "Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România"
10-10-2018 adoptat de Camera Deputaților
15-10-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
17-10-2018 trimis la promulgare
05-11-2018 promulgat prin decret nr:868/05/11/2018; devine legea nr. 247/05/11/2018
07-11-2018 publicată în Monitorul Oficial nr: 941/07/11/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- tabel de concordanţă cu reglementările comunitare
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- aviz - Comisia pentru politică externă
- aviz - Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- aviz - Comisia pentru egalitatea de şanse
- aviz - Comisia pentru afaceri europene
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- Evaluare primară
Go to top