Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei

Număr de înregistrare Senat: L334/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX607/2015
Adresa:E73/2015
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:595/08.06.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.281/18.11.2015 publicatã în M.O. nr.863/19.11.2015
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
16-06-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b309 (adresa nr.E73/16/06/2015)
22-06-2015 cu nr.L334 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
22-06-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 16/09/2015)
22-06-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru mediu (TERMEN: 16/09/2015)
22-06-2015 trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 09/09/2015)
26-08-2015 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 236-FAVORABIL
08-09-2015 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 186-FAVORABIL
08-09-2015 Comisia pentru mediu depune raportul cu nr. 70-FAVORABIL
15-09-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-09-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-09-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 61 NU=0 AB=0)
21-10-2015 adoptat de Camera Deputaților
26-10-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
31-10-2015 trimis la promulgare
17-11-2015 promulgat prin Decret nr. 846/17/11/2015; devine Legea nr. 281/18/11/2015
19-11-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 863/19/11/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia economică, industrii şi servicii
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top