Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003

Număr de înregistrare Senat: L304/2013
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX573/2013
Adresa:E130/2013
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:3
Avizul Consiliului Legislativ:639/01.07.2013
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de ambele Camere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
16-07-2013 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b493 (adresa nr.E130/15/07/2013)
03-09-2013 cu nr.L304 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
03-09-2013 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 17/09/2013)
03-09-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 11/09/2013)
11-09-2013 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 272-FAVORABIL cu amendamente
30-09-2013 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 343-FAVORABIL cu amendamente
07-10-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-10-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-10-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-10-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-10-2013 trimis pentru raport suplimentar la Comisia economică, industrii şi servicii
18-11-2013 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 510-FAVORABIL cu amendamente
02-12-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
02-12-2013 respins de Senat (nr. voturi: DA= 85 NU=6 AB=3)
10-12-2013 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top