Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Număr de înregistrare Senat: L28/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Blăjuţ Viorel-Ionel - deputat Independent; Deaconu Mihai - deputat Independent; Fenechiu Cătălin-Daniel - deputat Independent; Tănase Răzvan-Ionuţ - deputat Independent
Număr de articole:3
Avizul Consiliului Legislativ:723/22.07.2016
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de Camera decizională
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
15-06-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b328
21-06-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 21.07.2016)
21-06-2016 trimis pentru punct de vedere la Guvern
22-07-2016 înregistrat la Senat pt. informare
22-07-2016 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 723/22.07.2016 (favorabil)
22-07-2016 primire aviz de la Consiliul legislativ cu obs: pentru intervenţiile legislative asupra Legii nr.115/2015 prima Cameră sesizată este Senatul, iar pentru intervenţiile legislative asupra Legii nr. 393/2004, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.
07-09-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
14-09-2016 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului transmite avizul cu nr. 1206(propunerea legislativă urmează să fie trimisă la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată)
20-09-2016 plenul Senatului a aprobat trimiterea propunerii legislative la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată
20-09-2016 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1737/20.09.2016
21-02-2017 adoptat de Camera Deputaților (potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
22-02-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b328
27-02-2017 cu nr.L28 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
27-02-2017 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 14/03/2017)
27-02-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 14/03/2017)
08-05-2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 17-NEGATIV
08-05-2017 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 37-NEGATIV
15-05-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-05-2017 respins de Senat (nr. voturi: DA= 82 NU=22 AB=1)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- adresa de sesizare a comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- avizul comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- punctul de vedere al Guvernului
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top