Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Număr de înregistrare Senat: L236/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX474/2015
Adresa:E45/2015
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:489/14.05.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.14/17.03.2017 publicatã în M.O. nr.194/20.03.2017
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
15-05-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b242 (adresa nr.E45/15/05/2015)
18-05-2015 cu nr.L236 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
18-05-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare (TERMEN: 03/06/2015)
18-05-2015 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 27/05/2015)
26-05-2015 prezentare în Biroul Permanent (Comisia economică şi Comisia pentru dezvoltare regională vor elabora raport comun)
26-05-2015 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 03/06/2015)
26-05-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare (TERMEN: 03/06/2015)
26-05-2015 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 27/05/2016)
02-06-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 151-FAVORABIL
10-06-2015 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 182-FAVORABIL cu amendamente
10-06-2015 Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare depune raportul cu nr. 65-FAVORABIL cu amendamente
15-06-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-06-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 62 NU=32 AB=5)
28-02-2017 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice"
06-03-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
08-03-2017 trimis la promulgare
16-03-2017 promulgat prin Decret nr. 299/16/03/2017; devine Legea nr. 14/17/03/2017
20-03-2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 194/20/03/2017

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top