Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi

Număr de înregistrare Senat: L209/2014
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX404/2014
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Adăscăliţei Constantin - deputat PSD; Bălan Ion - deputat PSD; Bogdan Gheorghe-Dănuţ - deputat PSD; Covaci Dorel - deputat PSD; Ghiveciu Marian - deputat PSD; Iacoban Sorin-Avram - deputat PSD; Mocanu Vasile - deputat PSD; Răţoi Neculai - deputat PSD; Stanciu Anghel - deputat PSD; Stragea Sorin Constantin - deputat PSD; Zaharcu Neviser - deputat PSD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:147/17.02.2014
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de ambele Camere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
16-12-2013 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b861 (adresa nr.bpi951/16/12/2013)
04-02-2014 trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
04-02-2014 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 06.03.2014)
04-02-2014 trimis pentru punct de vedere la Guvern
17-02-2014 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 147/17.02.2014 (favorabil)
21-02-2014 primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 383/21.02.2014 (negativ)
07-04-2014 cu nr.L209 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
07-04-2014 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 29/04/2014)
07-04-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 23/04/2014)
07-04-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 23/04/2014)
07-04-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 23/04/2014)
15-04-2014 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 150-FAVORABIL
28-04-2014 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 368-FAVORABIL
29-04-2014 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 96-FAVORABIL
04-06-2014 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 52-FAVORABIL cu amendamente
10-06-2014 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-06-2014 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
19-06-2014 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 52-FAVORABIL cu amendamente
24-06-2014 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
25-06-2014 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1138/25.06.2014 (negativ)
02-09-2014 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
02-09-2014 respins de Senat (nr. voturi: DA= 16 NU=97 AB=5)
21-02-2017 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top