Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013

Număr de înregistrare Senat: L195/2013
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX141/2013
Adresa:plx141/201/2013
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:4
Avizul Consiliului Legislativ:360/30.04.2013
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Respins de ambele Camere
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
21-05-2013 adoptat de Camera Deputaților
22-05-2013 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b315 (adresa nr.plx141/2013/21/05/2013)
27-05-2013 cu nr.L195 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
27-05-2013 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 27/05/2013)
27-05-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 27/05/2013)
27-05-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 27/05/2013)
27-05-2013 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 255-FAVORABIL
27-05-2013 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 469-FAVORABIL
27-05-2013 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 66-FAVORABIL
28-05-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-05-2013 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 83 NU=8 AB=4)
28-05-2013 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
30-05-2013 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: 80 deputati apartinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal, Uniunii Democrate Maghiare din România si Partidului Poporului - Dan Diaconescu
04-07-2013 Președintele României cere reexaminarea legii
18-09-2013 plenul Camerei Deputaților admite obiecțiunile Președintelui României
19-09-2013 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L195
23-09-2013 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 16/10/2013)
23-09-2013 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 09/10/2013)
23-09-2013 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 09/10/2013)
02-10-2013 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 900-NEGATIV
08-10-2013 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 99-NEGATIV
15-10-2013 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 453-NEGATIV
16-10-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-10-2013 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 79 NU=17 AB=8)
16-10-2013 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
18-10-2013 trimis la promulgare
24-10-2013 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
21-11-2013 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.494/ 21/11/2013 publicată în Monitorul Oficial 819/21.12.2013)
08-06-2016 plenul Camerei Deputaților acceptă obiecțiunea de neconstituționalitate;legea este în întregime neconstituțională
10-06-2016 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L195urmare a Deciziei Curtii Constitutionale
13-06-2016 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 28/06/2016)
13-06-2016 trimis pentru aviz privind decizia Curții Constituționale la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 27/06/2016)
13-06-2016 trimis pentru aviz privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare (TERMEN: 27/06/2016)
21-06-2016 Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare transmite avizul cu nr. 136-FAVORABIL
02-09-2016 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 630-NEGATIV
15-02-2017 Adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern Nr.116/09.02.2017 (prin Decizia Curţii Constituţionale nr.494/2013, legea a fost declarată neconstituţională)
11-05-2017 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului depune raportul cu nr. 1190-NEGATIV
15-05-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-05-2017 respins de Senat (nr. voturi: DA= 105 NU=0 AB=0)
15-05-2017 plenul Senatului acceptă obiecțiunea de neconstituționalitate;legea este în întregime neconstituțională (nr. voturi: DA= 105 NU=0 AB=0)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa către Camera Deputaţilor cu forma de semnat pentru promulgare după reexaminare
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- raportul comisiei la decizia Curţii Constituţionale
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top