Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

Număr de înregistrare Senat: L185/2011
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX677/2010
Adresa:plx677/201/2011
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1342/12.11.2010
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 54/21.04.2011 publicatã în M.O. 306/04.05.2011
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
15-02-2011 adoptat de Camera Deputaților
16-02-2011 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b64 (adresa nr.plx677/2010/16/02/2011)
22-02-2011 cu nr.L185 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
22-02-2011 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 23/03/2011)
22-02-2011 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 22/03/2011)
22-02-2011 trimis pentru aviz la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 22/03/2011)
09-03-2011 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 333-FAVORABIL
22-03-2011 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 95-FAVORABIL
30-03-2011 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 106-FAVORABIL
04-04-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-04-2011 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 112 NU=3 AB=0)
11-04-2011 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
16-04-2011 trimis la promulgare
21-04-2011 promulgat prin decret nr:449/21/04/2011; devine legea nr. 54/21/04/2011
04-05-2011 publicată în Monitorul Oficial nr: 306/04/05/2011

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…) - inainte de promulgare
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top