Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Număr de înregistrare Senat: L175/2002
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX224/2002
Adresa:L175/2002
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:398/22.03.2002
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.434/27.06.2002 publicatã în M.O. nr.502/11.07.2002
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
28-03-2002 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L175 (adresa nr.L175/28/03/2002)
03-04-2002 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 17/04/2002)
03-04-2002 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 16/04/2002)
03-04-2002 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 16/04/2002)
17-04-2002 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 171-FAVORABIL
17-04-2002 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 177-FAVORABIL
22-04-2002 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-04-2002 dezbateri generale
22-04-2002 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 91 NU=3 AB=1)
21-05-2002 adoptat de Camera Deputaților cu modificări; urmează mediere
30-05-2002 trimis la comisia de mediere, pentru raport (nr. voturi: DA= 80 NU=1 AB=6)
05-06-2002 comisia de mediere finalizează raportul
10-06-2002 plenul Senatului aprobă raportul comisiei de mediere (nr. voturi: DA= 81 NU=2 AB=8)
11-06-2002 plenul Camerei Deputaților aprobă raportul comisiei de mediere
17-06-2002 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
21-06-2002 trimis la promulgare
27-06-2002 promulgat prin Decret nr. 593/27/06/2002; devine Legea nr. 434/27/06/2002
11-07-2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 502/11/07/2002

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa de iniţiere a procedurii de mediere
- raportul comisiei de mediere
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
Go to top