Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind Codul fiscal

Număr de înregistrare Senat: L127/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX371/2015
Adresa:E26/2015
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:495
Avizul Consiliului Legislativ:264/25.03.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 227/08.09.2015 publicatã în M.O. 688/10.09.2015
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
27-03-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b134 (adresa nr.E26/27/03/2015)
30-03-2015 cu nr.L127 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
30-03-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 15/04/2015)
30-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 14/04/2015)
30-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 14/04/2015)
01-04-2015 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 85-FAVORABIL cu amendamente
15-04-2015 prezentare în Biroul Permanent (termenul de depunere a raportului este 28.04.2015)
15-04-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 16/04/2015)
17-04-2015 Comisia pentru transporturi şi energie transmite avizul cu nr. 529-FAVORABIL cu amendamente
20-04-2015 prezentare în Biroul Permanent (Comisia juridică solicită decalarea termenului de depunere a avizului)
22-04-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 86-FAVORABIL
24-04-2015 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 226-FAVORABIL cu amendamente
27-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-04-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 90 NU=36 AB=4)
24-06-2015 adoptat de Camera Deputaților
29-06-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
20-07-2015 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L127
20-07-2015 Președintele României cere reexaminarea legii
20-08-2015 prezentare în Biroul Permanent cu nr.L127
20-08-2015 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 24/08/2015)
20-08-2015 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 24/08/2015)
20-08-2015 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 24/08/2015)
20-08-2015 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 24/08/2015)
24-08-2015 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 249-NEGATIV
24-08-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 86-FAVORABIL cu amendamente
24-08-2015 Comisia pentru transporturi şi energie transmite avizul cu nr. 689-NEGATIV
01-09-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
01-09-2015 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 492-FAVORABIL cu amendamente
01-09-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 131 NU=4 AB=1)
03-09-2015 adoptat de Camera Deputaților
03-09-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
05-09-2015 trimis la promulgare
07-09-2015 promulgat prin decret nr:718/07/09/2015; devine legea nr. 227/08/09/2015
10-09-2015 publicată în Monitorul Oficial nr: 688/10/09/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru transporturi şi energie
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- aviz - Comisia economică, industrii şi servicii
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top