Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

Număr de înregistrare Senat: L12/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX126/2018
Adresa:E237/2017
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1132/20.12.2017
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
21-12-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b685 (adresa nr.E237/21/12/2017)
05-02-2018 cu nr.L12 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
05-02-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 20/02/2018)
05-02-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 13/02/2018)
14-02-2018 Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 6-FAVORABIL
26-02-2018 prezentare în Biroul Permanent cu nr.L12Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală solicită amânarea termenului de depunere a raportului pentru data de 06.03.2018
08-03-2018 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 441-FAVORABIL cu amendamente
12-03-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
14-03-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
14-03-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 71 NU=0 AB=1)
21-11-2018 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006"
26-11-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
18-12-2018 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
30-01-2019 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.76/ 30/01/2019)
18-03-2019 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L12
25-03-2019 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală (TERMEN: 02/04/2019)
25-03-2019 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate (TERMEN: 02/04/2019)
11-04-2019 Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 106-FAVORABIL cu amendamente
11-04-2019 Comisia pentru constituţionalitate depune raportul cu nr. 655-FAVORABIL cu amendamente
15-04-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-04-2019 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 97 NU=3 AB=0)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru mediu
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
Go to top