Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri

Număr de înregistrare Senat: L112/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX404/2015
Adresa:E23/2015
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:233/12.03.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.171/29.06.2015 publicatã în M.O. nr.480/01.07.2015
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
13-03-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b104 (adresa nr.E23/13/03/2015)
16-03-2015 cu nr.L112 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
16-03-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 14/04/2015)
16-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 07/04/2015)
16-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 07/04/2015)
16-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru cultură şi media (TERMEN: 07/04/2015)
16-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 07/04/2015)
16-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 07/04/2015)
16-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 07/04/2015)
16-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 07/04/2015)
16-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 07/04/2015)
24-03-2015 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 263-FAVORABIL
25-03-2015 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 61-FAVORABIL
25-03-2015 Comisia pentru cultură şi media transmite avizul cu nr. 47-FAVORABIL
25-03-2015 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport transmite avizul cu nr. 52-FAVORABIL
26-03-2015 Comisia pentru transporturi şi energie transmite avizul cu nr. 506-FAVORABIL
31-03-2015 Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 21-FAVORABIL cu amendamente
01-04-2015 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 128-FAVORABIL
16-04-2015 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 202-FAVORABIL cu amendamente
20-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
20-04-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 72-FAVORABIL
21-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-05-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
11-05-2015 adoptat de Senat adoptată potrivit prevederilor art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată
03-06-2015 adoptat de Camera Deputaților
08-06-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
10-06-2015 trimis la promulgare
29-06-2015 promulgat prin Decret nr. 576/29/06/2015; devine Legea nr. 171/29/06/2015
01-07-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 480/01/07/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru transporturi şi energie
- aviz - Comisia pentru mediu
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- aviz - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
- aviz - Comisia pentru sănătate publică
- aviz - Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top