Numărul 214
11-15 Martie 2019
CELE MAI IMPORTANTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA SENATULUI ROMÂNIEI, PRECUM SI NOUTĂTILE LEGISLATIVE ALE SĂPTĂMÂNII
  InfoSenat

PROPUNERI LEGISLATIVE AFLATE ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

   
       
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 •             
       
     
  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B2 / 2019 23-03-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  2 B3 / 2019 23-03-2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivelor de investiţii "Autostrada Unirii Principatelor Române" şi "Autostrada Basarabia"
  3 B7 / 2019 01-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare
  4 B13 / 2019 06-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2011 a energiei electrice şi gazelor naturale
  5 B14 / 2019 06-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare
  6 B15 / 2019 06-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată
  7 B16 / 2019 06-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) şi (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare
  8 B21 / 2019 08-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi a Hotărârii de Guvern nr.884/2001
  9 B22 / 2019 08-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  10 B23 / 2019 08-04-2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii "Spitale pentru România"
  11 B32 / 2019 13-04-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
  12 B33 / 2019 13-04-2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu
  13 B35 / 2019 14-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear
  14 B39 / 2019 19-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
  15 B44 / 2019 20-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) şi (34) indice 5 ale art.9 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996
  16 B45 / 2019 20-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
  17 B46 / 2019 20-04-2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Bratovoeşti, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului local Bratovoeşti
  18 B47 / 2019 20-04-2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
  19 B48 / 2019 20-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
  20 B50 / 2019 20-04-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
  21 B51 / 2019 21-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  22 B60 / 2019 27-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare
  23 B61 / 2019 27-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII-CADRU Nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  24 B62 / 2019 28-04-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
  25 B67 / 2019 30-04-2019 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
  26 B68 / 2019 03-05-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată
  27 B73 / 2019 04-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  28 B74 / 2019 04-05-2019 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare
  29 B77 / 2019 04-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019
  30 B78 / 2019 05-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) ale articolului 16, precum şi a Anexei din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.915 din 14 noiembrie 2016
  31 B79 / 2019 06-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004
  32 B80 / 2019 06-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral
  33 B83 / 2019 10-05-2019 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă
  34 B88 / 2019 12-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  35 B99 / 2019 17-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
  36 B100 / 2019 18-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă
   

  Buletinul informativ "Info Senat" este editat de Direcţia generală Comunicare Imagine a Senatului României.
  Pentru abonare si dezabonare puteţi scrie la: infosenat@senat.ro