Numărul 223
13-17 Mai 2019
CELE MAI IMPORTANTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA SENATULUI ROMÂNIEI, PRECUM SI NOUTĂTILE LEGISLATIVE ALE SĂPTĂMÂNII
  InfoSenat

PROPUNERI LEGISLATIVE AFLATE ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

   
       
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 •             
       
     
  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B123 / 2019 28-05-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
  2 B124 / 2019 28-05-2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
  3 B127 / 2019 31-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
  4 B129 / 2019 01-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
  5 B130 / 2019 01-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011
  6 B131 / 2019 03-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  7 B138 / 2019 07-06-2019 Propunere legislativă Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
  8 B141 / 2019 08-06-2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie
  9 B144 / 2019 08-06-2019 Propunere legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă
  10 B153 / 2019 09-06-2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare
  11 B159 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"
  12 B160 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  13 B161 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
  14 B164 / 2019 15-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
  15 B167 / 2019 15-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
  16 B169 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
  17 B170 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
  18 B171 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  19 B172 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secţiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale
  20 B173 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 indice 1 din Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole
  21 B180 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice
  22 B181 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
  23 B184 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
  24 B197 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
  25 B198 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE
  26 B199 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE
  27 B200 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
  28 B205 / 2019 12-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
  29 B208 / 2019 13-07-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
  30 B218 / 2019 16-07-2019 Propunere legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale
  31 B219 / 2019 20-07-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică
   

  Buletinul informativ "Info Senat" este editat de Direcţia generală Comunicare Imagine a Senatului României.
  Pentru abonare si dezabonare puteţi scrie la: infosenat@senat.ro