Documentele transmise de către Comisia Comunităţilor Europene
Această secţiune cuprinde toate documentele instituţiilor UE referitoare la o procedură specifică, precum şi informaţii despre activităţile specifice de control (scrutiny) din parlamentele UE, conţine documente ale Comisiei, precum si propuneri legislative din partea statelor membre, în engleză, franceză şi română. Aceste documente sunt actualizate periodic, permiţând astfel parlamentelor naţionale să aibă acces la ele.
 
COM – documente ale Comisiei destinate altor instituţii (propuneri legislative, comunicate, rapoarte...etc)
 
C – documente referitoare la actele oficiale care ţin de responsabilitatea Comisiei. Câteva dintre ele sunt transmise Consiliului European pentru informare.
 
CSE – documente ale Comisiei destinate Consiliului European.
 
LET – scrisoare trimisa Consiliului fără documente anexate sau cu documente fără număr.
 
SEC – diverse documente ale Comisiei care nu pot fi clasificate în categoriile de mai sus.
 
CES-CESE – rapoarte ale Comitetului Economic si Social European
 
CDR – rapoarte ale Comitetului regiunilor
 
A4, A5 – rapoarte adoptate de către Comisiile parlamentare
 
JO (JO C, JO L, PRESS, IP, BULL) – jurnalul oficial (comunicate, legislaţie, comunicate de presă ale Consiliului, comunicate de presă ale Comisiei, Buletinul UE).

Documente ale Comisiei europene aflate in consultare (Cărți Verzi)

Proiecte de Acte Legislative Europene sub control al subsidiarității la Senatul României
CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top