Controlul Parlamentar (scrutiny)
Senatul participă la controlul actelor europene în conformitate cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona (Protocolul nr. 1 şi Protocolul nr.2.) .

Sistemul de examinare adoptat implică intervenţia comună a comisiei pentru afaceri europene şi a comisiilor sectoriale.   

Senatul participă la dialogul politic european care se desfăşoară la nivelul instituţiilor europene şi al parlamentelor naţionale ale celorlalte state membre UE. 

Serviciul pentru afaceri europene asigură expertiza în domeniul afacerilor europene.

Activitatea de control parlamentar a activităţii legislative europene a Guvernului se desfăşoară în baza  Legii nr. 373 din 18 decembrie 2013 privind cooperarea dintre Parlament si Guvern în domeniul afacerilor europene. Legea a fost promulgată prin Decretul prezidenţial nr. 1118/2013 şi a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 820 din 21 decembrie 2013. 

Legea reglementează cadrul de cooperare între Parlamentul României sau una dintre Camerele acestuia şi Guvernul României, cu privire la participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene, precum şi la monitorizarea armonizării legislaţiei
naţionale cu Legislaţia europeană.

CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top