Reuniuni
În vederea participării membrilor Senatului României la consultările interparlamentare la nivel european, Serviciul pentru Afaceri Europene al Senatului României asigură secretariatul pentru:

- Conferinţele preşedinţilor parlamentelor naţionale ale Uniunii Europene;
- Conferinţele Secretarilor generali ai parlamentelor naţionale ale Uniunii Europene;
- Conferinţele preşedinţilor comisiilor pentru politică externă (COFACC);
- Conferinţele organelor specializate în afaceri europene din parlamentele Uniunii Europene (COSAC);
- Conferinţele privind Guvernanţa Economică Europeană, Tratatul Fiscal European şi Semestrul European;
- Reuniunile IPEX (schimbul interparlamentar de informaţii):
• Intâlnirea anuală a Corespondenţilor IPEX ai parlamentelor naţionale;
• Consiliul de administraţie IPEX.
- Conferinţele privind Politica Europeană de Securitate Comună (PESC) şi Politica de Securitate şi Apărare Comună ( PSAC);
- Conferinţele şi forumurile privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării;
- Conferinţele privind competitivitatea: piaţă internă, industrie, economie;
- Conferinţele privind protecţia consumatorului, protecţia socială, munca şi familia;
- Conferinţele privind bugetul, finanţele, activitatea bancară şi piaţa de capital;
- Conferinţele privind agricultura (siguranţa alimentară), pescuitul, fondurile structurale şi dezvoltarea regională;
- Conferinţele privind mediul;
- Conferinţele privind cooperarea poliţienească şi judiciară:            
JAI – combaterea terorismului, a crimei organizate şi a corupţiei, traficul de persoane, imigraţia, drepturile omului, apărarea şi ordinea publică;
- Conferinţele în domeniul energiei şi al transporturilor;
- Conferinţele în domeniul învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
- Conferinţele privind sănătatea publică;
- Conferinţele privind cultura, arta şi mijloacele de informare în masă;
- Conferinţele privind egalitatea de şanse;
- Reuniunile  Adunării parlamentare a Uniunii pentru Mediterană (APUpM);

 
CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top