Curtea Europeană de Conturi
CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI

Curtea Europeană de Audit este formată din 28 de membri.

La Curtea de Audit îşi desfăşoară activitatea aproape 1000 angajaţi din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene

Curtea de Audit are aproximativ 800 de angajaţi (dintre care 250 sunt auditori) din cele 28 de ţări ale Uniunii Europene.
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top
IP