Curtea Europeană de Conturi
CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI

Curtea Europeană de Audit este formată din 28 de membri.

La Curtea de Audit îşi desfăşoară activitatea aproape 1000 angajaţi din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene

Curtea de Audit are aproximativ 800 de angajaţi (dintre care 250 sunt auditori) din cele 28 de ţări ale Uniunii Europene.
CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top