Comitetul Economic şi Social
COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN
 
CESE are 353 de membri
 
 
Statul/Statele Număr de membri/Stat
Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Olanda, Portugalia, Republica Cehă, Suedia, Ungaria
 
12
Croaţia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Slovacia
 
9
 
 
Informaţii suplimentare:
 
Cei 353 de membri din cele 28 de state membre sunt numiţi pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit .Actualul mandat: 2010-2015
 
La fiecare 2 ani şi jumătate, CESC alege un birou format din 37 de membri, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, aleşi prin rotaţie dintre cele trei grupuri (Angajatori, Salariaţi, Activităţi diverse).
 
CESE are 6 secţiuni:
 
-          Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Mediu;
-          Uniunea Monetară şi Economică şi Coeziune Economică şi Socială;
-          Piaţa Muncii, Afaceri Sociale şi Cetăţenie;
-          Relaţii Externe;
-          Piaţă Unică, Producţie şi Consum;
-          Transport, Energie, Infrastructură şi Societate Informaţională
CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top