Program educaţional

Program educaţional
 
      Senatul României organizează programe educative pentru  elevi  şi  studenţi pe baza unor cereri formulate de grupurile interesate. Solicitările pot fi adresate Biroului Relaţii Publice prin e-mail, fax sau poştă, în vederea programării unui grup pentru participarea la o astfel de acțiune.
      Data şi ora programării vor fi stabilite de Biroul Relaţii Publice în funcţie de activitățile desfășurate în cadrul Senatului și programul de lucru. 
      Cu minimum trei zile înainte de data vizitei, şcolile sau instituţiile solicitante vor trimite cererea de organizare a unei astfel de acțiuni, însoțită de lista cu numele tuturor participanţilor (maxim 25-30 persoane), împreună cu datele de identificare ale grupului (în cazul în care elevii au cel puţin 14 ani) şi ale însoţitorilor grupului (nume, prenume, serie şi număr de buletin sau carte de identitate). Accesul în Senatul României se face pe baza listei transmise în prealabil. 
     Funcționarii Biroului Relaţii Publice care vor însoţi grupul se vor asigura că durata acțiunii educative se încadrează într-o perioadă de timp determinată, de cca. 1,5 - 2 ore. Pe parcursul acestor programe educative, Biroul Relaţii Publice va organiza participarea grupurilor de elevi şi studenţi la "simularea unei şedinţe de plen", în care tinerii sunt puşi în ipostaza senatorilor de a dezbate şi aproba un proiect de lege, iniţiat tot de ei. Funcţionarii publici parlamentari din cadrul Biroului Relaţii Publice vor însoţi şi acorda asistenţă de specialitate tinerilor pe tot parcursul vizitei educative, vor da informaţii cu privire la modul în care funcţionează forul legislativ, procesul de vot şi reprezentare, rolul senatorilor, procesul legislativ etc., şi vor facilita familiarizarea acestora cu dezbaterile parlamentare, prin asistarea la dezbaterile din plen.
     Biroul Relaţii Publice organizează acțiuni educative pe perioada sesiunilor parlamentare: 1 septembrie - 24 decembrie; 1 februarie - 30 iunie. Pentru grupurile care nu solicită asistarea la dezbaterile din plen, Biroul Relaţii Publice poate să organizeze programele educative şi în ziua de vineri.
          Pentru informaţii suplimentare va rugăm să contactaţi Biroul Relaţii Publice: tel:  021 414 2709; fax: 021 315 8942; e-mail: infopub@senat.ro.
CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top