Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Alocuțiunea Președintelui Senatului României, dl Teodor Meleșcanu, la deschiderea conferinței "Smart Solutions for Smart Cities”

Domnule primar,
Stimați organizatori,
Dragi invitați și prieteni,


Recunosc că invitația la această conferință, atât de specializată din punctul de vedere al soluțiilor IT&C pe care le va prezenta, intitulată „Soluții inteligente pentru orașe inteligente” sau „Smart Solutions for Smart Cities”, a fost o adevărată provocare pentru mine în privința alcătuirii unui cuvânt de deschidere care să fie deopotrivă adecvat și la rândul lui… smart – pentru a rămâne în tematica dumneavoastră de astăzi.
Într-un oraș planificat inteligent urbanismul și științele planificării se îmbină cu tehnologiile informaționale și de comunicație, pentru a răspunde criteriilor de eficiență standardizate pentru secolul 21. Este vorba de fapt despre un oraș ai cărui rezidenți beneficiază de avantaje competitive în gestionarea resurselor energetice sau asigurarea securității, precum și în facilitarea accesului la serviciile publice de sănătate, cultură sau transport public, bucurându-se astfel de un cadru de confort personal sporit și, mai ales, de economii la bugetul familial.
Experiența dezvoltării rapide a societăților post-industriale ne arată că este important ca pașii de implementare a soluțiilor smart în comunitățile urbane să respecte condiția de incluziune socială, astfel încât așa-numitele „orașe inteligente” să nu devină doar niștee ghettouri pentru privilegiați, în lipsa unei planificări inteligente corespunzătoare.
Succesul soluțiilor smart city depinde, de aceea, în mare măsură, de capacitatea de adaptare a majorității, iar dacă nu vi se pare exagerat, chiar a întregii comunității, la cerințele vieții digitalizate și permanent conectate – fie că este vorba despre:
- conexiunile dintre indivizi, sau
- între indivizi și servere, sau
- dintre obiectele acestora cotate ca „inteligente” pentru că posedă softuri de interconectare și analiză a parametrilor de funcționare proprii și ai mediului în care acestea sunt amplasate.
Prin urmare, participând activ la administrarea unui smart city, rezidenții săi devin smart citizens, conectați și contributori la e-guvernare.
Din tezaurul expresiilor popular românești deduceți, fără îndoială, că un lucru smart este, cu alte cuvinte, „un lucru făcut cu cap”, ceea ce reflectă calitatea și chibzuința – sau planificarea – pe care acel lucru le înglobează la un loc cu utilizarea inteligentă a resurselor avute la dispoziție.
De asemenea, tot în tradiția noastră veche, la noi se spune că un „lucru făcut cu cap” nu este însă un lucru „ieftin”, care la rândul lui e un „lucru de mântuială” sau „de fușăreală”. Într-adevăr, implementarea soluțiilor smart city nu va fi ieftină și va trebui făcută „cu cap” pentru a-i asigura sustenabilitatea într-un cadru agreat la nivel național, pentru ca „nimeni să nu fie lăsat în urmă”. 
Salturile fără precedent în dezvoltarea sectorului informatic și de comunicații din ultimele trei decenii au stabilit o nouă interdependență a științelor planificării, de sorginte socio-economică, cu arhitectura, urbanismul  și administrarea teritoriului, aflate la frontiera științelor umane cu cele tehnice. Ansamblul conceptului de smart city se află, la rândul lui, în această  zonă de frontieră, datorită importanței pe care factorul uman îl joacă în formularea și adoptarea deciziilor care transformă comunitățile urbane în „orașe inteligente”, dar și datorită dimensiunii co-participative incluse în conceptul de smart citizen – persoane care participă la actul de guvernare și administrare a propriilor comunități inclusiv prin intermediul facilităților IT&C.
Este interesant de menționat în legătură cu aspectul co-participativ că administrarea neîngrădită a tehnologiilor de tip smart în respect deplin față de drepturile politice și economice ale persoanelor, este de natură să dezvolte, ca un efect colateral, civismul și deprinderile democratice ale cetățenilor.
În acest an, în care marcăm 30 de ani de la redobândirea libertății românilor prin Revoluția din 1989, se cuvine să menționăm că implementarea unor soluții corelate cu elemente de inteligență artificială care conduc spre sporirea controlului și supravegherii cu garantarea libertăților și drepturilor individuale într-o societate guvernată democratic, nu sunt în măsură să îndeplinească cu suficiență criteriile de dezirabilitate.
 Este, de aceea, important în calitate de stat membru al Uniunii Europene să urmărim îndeaproape recomandările agreate la nivel european în privința evaluării riscurilor și implementării transparente a noilor tehnologii, cu scopul de a ne proteja economiile, societățile și sistemele democratice.
Spunând acestea, nu pot ca în același timp să nu subliniez îndeajuns importanța soluțiilor de tip smart city pentru România, iar acestea vor trebui, pe de o parte, să fie implementate într-un viitorul cât mai apropiat în planurile de dezvoltare de la zero a unor noi zone din municipiile noastre, iar pe de altă parte să fie inserate inteligent în planurile de reconstrucție a structurilor mai vechi, cum ar fi: căi ferate naționale și transportul public urban, clădirile spitalelor, ale școlilor, sau chiar locuințele populației.

Stimați participanți,

Exemplele la care ne gândim cu toții când analizăm conceptul smart city sunt clădirile autonome, integrarea panourilor solare în construcțiile civile pe acoperișuri sau în structura ferestrelor, rețelele electrice inteligente care eficientizează consumul, senzorii conectați în rețelele urbane  de semafoare și camere de monitorizare pentru fluidizarea traficului etc.
Pentru aceasta, fără îndoială, este nevoie de o legislație corespunzătoare unitară și coerentă, iar faptul că această conferință are loc în clădirea Parlamentului este un bun prilej pentru parlamentarii din toate grupurile politice de a se familiariza cu acest domeniu integrator și de a relaționa cu mediul asociativ sau de afaceri cu activitate de implementare a soluțiilor smart city.
Adresez în acest sens rugămintea către organizatori de a transmite concluziile conferinței spre informare comisiilor de specialitate din Senat și din Camera Deputaților.
Închei prin a ura succes lucrărilor acestei conferințe și mult spor în concretizarea cât mai grabnică a planurilor pe care „Camera de Comerț și Industrie România-China” le dezvoltă împreună cu „Asociația C4C – Communication for Communities”, cu scopul de a contribui la implementarea în România a conceptului de oraș dezvoltat pe infrastructură tehnologică avansată.

Vă mulțumesc!
 
 

Go to top