Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației Senatului la cea de-a 140-a Adunare a Uniunii Interparlamentare și la reuniunea Asociației Secretarilor Generali de Parlamente

În perioada 5-10 aprilie a.c., o delegație a Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), condusă de senatorul Ioan Stan, președintele GRUI, a participat la sesiunea de primăvară a Uniunii Interparlamentare (UIP) – cea de-a 140-a Adunare a UIP și reuniunile asociate – care a avut loc la Doha, la invitația Consiliului Consultativ al Statului Qatar. Din delegația GRUI au făcut parte și senatorii Mario-Ovidiu Oprea, membru al Comitetului Director al GRUI, Nicolae Marin, chestor al Biroului permanent, Șerban Nicolae, liderul Grupului parlamentar al PSD, și Silvia-Monica Dinică, secretar al Biroului permanent, alături de reprezentanți ai Camerei Deputaților.
 
Membrii delegației au participat la dezbaterile din plenul Adunării, cu tema „Parlamentele: vectori ai consolidării educației în sprijinul păcii, securității și statului de drept” și la redactarea rezoluției „Rolul comerțului liber și echitabil și al investițiilor în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile”. Parlamentarii români au propus recomandări legate de participarea întreprinderilor mici și mijlocii în comerțul internațional, de diversificarea exporturilor; integrarea consumului și producției durabile, precum și a aspectelor de mediu în politicile și legislația în materie, dezvoltarea comerțului și investițiilor în domeniul energiei regenerabile.
Delegația română, în colaborare cu cea belgiană, a propus tema viitoarei rezoluții care va fi elaborată de Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț a UIP - „Promovarea digitalizării și economiei circulare pentru realizarea ODD, în special a consumului și producției responsabile”, senatorul Silvia-Monica Dinică fiind desemnată coraportor pentru această rezoluție. Comisia a decis, în unanimitate, reînnoirea mandatului senatorului Dinică în funcția de membru al Biroului comisiei, pentru următorii doi ani, calitate în care a prezentat, în plenul Consiliului director, rezultatele reuniunii parlamentare privind „Rolul parlamentelor în asigurarea finanțării ODD”, organizată de UIP în marja ediției 2018 a World Investment Forum.
Membrii Comisiei pentru pace și securitate, la lucrările căreia a participat senatorul Șerban Nicolae, au examinat și finalizat textul unei rezoluții privind „folosirea mercenarilor și luptătorilor străini ca mijloc de subminare a păcii și de încălcare a drepturilor omului”. Senatorul Mario-Ovidiu Oprea a participat la dezbaterile Comisiei pentru Națiunile Unite, referitoare la implicarea parlamentelor în realizarea ODD și promovarea autonomiei cetățenilor și garantarea incluziunii și egalității, în pregătirea ediției 2019 a Forumului politic la nivel înalt al Națiunilor Unite privind ODD.
 
Comisia pentru democrație și drepturile omului, din care face parte senatorul Nicolae Marin, a trecut în revistă progresele realizate de parlamente în aplicarea unor rezoluții recente ale UIP, pe subiecte precum: democrația în era digitală și amenințările la adresa vieții private și a libertății individuale (2015); folosirea media, inclusiv a rețelelor de socializare, pentru creșterea implicării cetățenilor și consolidarea democrației (2013); libertatea de expresie și dreptul la informare (2009). Membrii comisiei au discutat și despre realizarea acoperirii universale de sănătate până în 2030, în pregătirea unei viitoare rezoluții.
 
La dezbaterea Egalitatea de gen în muncă, organizată de Forumul Femeilor Parlamentare, senatorul Silvia-Monica Dinică a prezentat prioritățile în domeniu ale României, în contextul exercitării Președinției Consiliului UE, precum și programele naționale destinate dezvoltării antreprenoriatului feminin și creării de locuri de muncă pentru femei, în mediul rural. Senatorul român a evidențiat rolul esențial al parlamentelor în eliminarea stereotipurilor de gen și a barierelor legislative care contribuie la perpetuarea discriminării femeilor și a inegalităților dintre bărbați și femei, în domeniul muncii.
 
Cu ocazia participării la sesiunea UIP, delegația GRUI a avut întrevederi bilaterale cu Khalid Al-Maawali, președintele Consiliului Legislativ al Sultanatului Oman, și cu Åsa Lidestam, prim-vicepreședinte al Parlamentului Suediei. Discuțiile s-au axat pe principalele teme ale agendei politice și economice din România și din cele două țări, relațiile bilaterale și dialogul parlamentar, Președinția română a Consiliului UE șiimpactul BREXIT asupra viitorului UE.
 
În marja Adunării UIP, în intervalul 8-10 aprilie s-a reunit la Doha şi Asociaţia Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP), organism consultativ al UIP, sub președinția lui Philippe Schwab, secretarul general al Adunării Federale a Elveţiei. Senatul a fost reprezentat la lucrări de Izabela Chencian, Secretar general al Senatului, membru al Asociației.
 
Programul reuniunii a inclus trei sesiuni de dezbateri generale, cu temele: Serviciile de informare şi documentare din parlamente: studiu comparativ; Evaluarea activităţii parlamentare; Cum să legiferăm mai bine?; comunicări prezentate de membrii Asociaţiei, pe subiecte de actualitate, între care Folosirea noilor tehnologii în parlament - promovarea transparenţei şi eficienţei; Crearea unei platforme digitale de interacţiune în domeniul legislativ între preşedintele ţării, guvern şi parlamentari; Cooperarea regională-beneficii şi perspective; Programe de specializare şi schimb de experiență pentru funcţionarii parlamentari, precum și o conferinţă comună ASGP-UIP cu tema Inovarea în parlamente.
 
În intervenţiile sale la dezbaterile generale, Izabela Chencian
a prezentat organizarea şi atribuţiile Serviciului tehnic, studii şi informare legislativă, în cadrul căruia funcționează Biblioteca Senatului şi a subliniat importanţa compartimentului respectiv, ca sursă de informare, de documentare şi de analiză corectă, completă şi solid argumentată pentru toţi senatorii și pentru comisiile de specialitate ale Senatului, precum şi contribuţia sa importantă la fundamentarea şi redactarea propunerilor legislative sub aspectul tehnicii legislative;
s-a referit la principalele măsuri luate de decidenţii politici români pentru îmbunătăţirea calităţii legislaţiei: adoptarea, prin lege, a normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; implementarea celei de-a doua Strategii naționale privind mai buna reglementare 2014 -2020, care prevede măsuri pentru asigurarea celerităţii în realizarea analizelor de impact, creşterea transparenţei activităţilor de legiferare şi a calităţii procesului de consultare cu societatea civilă, perfecţionarea transpunerii în dreptul intern a legislaţiei europene, simplificarea fondului activ al legislaţiei prin sistematizarea şi unificarea legislaţiei cu sprijinul Consiliului Legislativ etc.
  
În contextul participării la activitățile ASGP, Secretarul general s-a întâlnit cu omologi din parlamentele unor state membre ale UE, discuţiile vizând, în principal, aspecte de interes privind implicarea administraţiei Senatului în exercitarea, de către România, a Preşedinţiei Consiliului UE.

Go to top