Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
Biroul Permanent
din 14 iunie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
ŞEDINŢA BIROURILOR PERMANENTE REUNITE ALE SENATULUI ŞI CAMEREI DEPUTAŢILOR
13:00
ŞEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI
13:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Proiecte de lege şi propuneri legislative care urmează să fie dezbătute şi adoptate:
- proiecte de lege primite la Senat în calitate de primă Cameră sesizată, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 7 - 14 iunie 2021, propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente ale Senatului;
- inițiative legislative primite la Senat în calitate de Cameră decizională, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 7 - 14 iunie 2021, propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente;
- propuneri legislative pentru care au fost primite avizele solicitate şi urmează să fie sesizate comisiile permanente ale Senatului;
- propunere legislativă înregistrată la Biroul permanent al Senatului, pentru care, în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. e) a doua liniuţă din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, urmează a fi cerut avizul Comisiei pentru constituţionalitate, pentru stabilirea competenţei Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, conform art. 75 alin. (1) din Constituţie;
- propuneri legislative primite la Senat, ca primă Cameră sesizată, în perioada 7 - 14 iunie 2021

2 Documente de consultare ale Comisiei Europene transmise prin sistemul IPEX, până la data de 10 iunie 2021, în temeiul Protocolului nr. 1, anexat Tratatului de la Lisabona, propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente;
Document european cu conţinut considerat relevant, supus examinării, transmis prin sistemul IPEX, până la data de 10 iunie 2021, în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona, propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente

3 Solicitarea doamnei senator Anca Dana Dragu, președintele Senatului, privind dobândirea calității de inițiator al  propunerii legislative  pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L218/2021)

4 Solicitarea Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie privind sesizarea în vederea întocmirii raportului comun, împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări și Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (L212/2021)

5 Solicitarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind sesizarea în vederea întocmirii raportului comun, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, asupra Legii privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii (L148/2020), aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii Președintelui României

6 Solicitările Comisiei pentru administrație publică privind încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi stabilirea termenului de dezbatere şi adoptare de către Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, de lege de la 45 la 60 de zile, pentru:
- propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (L135/2021);
- propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare (L139/2021)

7 Informarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind blocarea activității legislative a Senatului, ca primă Cameră sesizată, în cazul legilor transmise Parlamentului pentru reexaminare de către Președintele României

8 Proiecte de hotărâre a Senatului privind consultarea parlamentelor naţionale, conform Protocolului nr. 1, anexat Tratatului de la Lisabona;
Proiecte de hotărâre a Senatului privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate, conform Protocolului nr. 2, anexat Tratatului de la Lisabona

9 Informare privind răspunsul Comisiei Europene la opinia Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona

10 Memorandum intern privind execuția bugetului Senatului României pe anul 2020

11 Avizul Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități asupra raportului de activitate a Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe anul 2020

12 Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate

13 Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări asupra sesizării depuse de grupurile parlamentare ale Uniunii Salvați România – PLUS din Camera Deputaților și Senat privind modul de desfășurare a votului electronic asupra Legii bugetului de stat pe anul 2021

14 Informarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind transmiterea către Înalta Curte de Casație și Justiție a corespondenței purtate între Comisie și Agenția Națională de Integritate cu privire la situația de incompatibilitate a inculpatului Ovidiu Cristian Dan Marciu, fost senator, în vederea soluționării dosarului nr. 402/P/2018

15 Solicitarea Ministerului Justiției privind transmiterea unui punct de vedere asupra proiectului Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 - 2025

16 Raportul Institutului de Drept Public și Științe Administrative aferent anului 2019

17 Proiect de hotărâre a Biroului permanent privind organizarea activităţii Senatului în perioada 1 iulie  - 31 august 2021

18 Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 14 - 19 iunie 2021;
Asigurarea conducerii şedinţei Senatului în perioada 14 – 16 iunie 2021;
Proiectul ordinii de zi a ședinței Senatului din 14 iunie 2021;
Proiectul ordinii de zi a ședinței Senatului din 16 iunie 2021

19 Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 21 - 26 iunie 2021

20 Situația cheltuielilor privind deplasările în străinătate la data de 14 iunie 2021

21 Memorandum intern privind vizita oficială în Belgia, Bruxelles, a doamnei Anca Dana Dragu, președinta Senatului, însoțită de o delegație parlamentară, în perioada 16 – 19 iunie 2021

22 Memorandum intern privind participarea la cea de-a treia parte a sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Strasbourg, 21 – 24 iunie 2021, și la seminarul de informare al APCE, Strasbourg, 20 iunie 2021

23 Memorandum intern privind participarea la reuniunea plenară inaugurală a Conferinței privind Viitorul Europei, Strasbourg, 18-19 iunie 2021
 

24 Informări privind:
  • participarea la cea de-a 61-a reuniune plenară a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Moneyval), format hibrid, 28 - 30 aprilie 2021;
  • participarea la reuniunea online a Comisiei de monitorizare  a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 15 aprilie 2021


25 Memorandum intern privind desfășurarea ședințelor plenului Senatului de la distanță,prin mijloace electronice, cu posibilitateaexprimării votului electronic hibrid, prin intermediul terminalelor informatice de tip tabletă, puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale și al cartelelor de vot aferente sistemului sălii de plen.

26 Solicitarea Asociației culturale Grivița 53 privind instalarea în incinta Senatului a unui stand dedicat proiectului ”Grivița 53 – primul teatru construit împreună”, în vederea realizării unei expoziții cu vânzare a cărămizilor Grivița 53, în luna iunie 2021
 

Go to top