ADUNAREA PARLAMENTARĂ A

PROCESULUI DE COOPERARE DIN EUROPA DE SUD-EST

 

 

I.         PREZENTARE GENERALĂ

 

a. Istoric, componenţă, obiective

 

Procesul de Cooperare īn Europa de Sud-Est a fost lansat īn iulie 1996, la iniţiativa Bulgariei, cu ocazia reuniunii miniştrilor afacerilor externe din statele din Europa de Sud-Est, ca forum al dialogului politic şi diplomatic avānd ca scop promovarea cooperării pentru realizarea obiectivelor comune privind stabilitatea, securitatea, democratizarea şi prosperitatea economică īn regiune.

 

Īn 2013, la Conferinţa Preşedinţilor Parlamentelor din Statele Participante la SEECP care a avut loc la Ohrid, s-a decis ca Dimensiunea Parlamentară a SEECP să fie transformată şi instituţionalizată ca Adunare Parlamentară a SEECP, forum parlamentar permanent pentru schimburi de experienţă, dialog şi cooperare.

 

Sesiunea inaugurală a Adunării Parlamentare a SEECP a avut loc la Bucureşti īn perioada 9-11 mai 2014, sub egida preşedinţiei romāne a dimensiunii parlamentare a SEECP. Cu această ocazie, au fost adoptate Declaraţia de īnfiinţare a AP SEECP, Declaraţia comună a Sesiunii inaugurale şi Regulamentul Adunării Parlamentare a SEECP.

 

La SEECP participă īn prezent din 12 state: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Romānia, Serbia, Slovenia şi Turcia. Īn baza deciziei Summit-ului Preşedinţilor de State şi de Guverne din Statele Participante la SEECP (Bucureşti, 2014), Kosovo participă la activităţile AP SEECP ca invitat permanent cu drepturi extinse.

 

Adunarea Parlamentară este compusă din delegaţii formate din 3-5 parlamentari (membri titulari), cărora le corespunde un număr egal de supleanţi. Conform regulamentului AP SEECP, delegaţiile astfel alcătuite sunt conduse de preşedinţii parlamentelor respective.

 

Obiectivul principal al AP SEECP este de a consolida colaborarea şi coordonarea dintre parlamentele Statelor Participante pentru promovarea păcii, securităţii, stabilităţii, solidarităţii şi cooperării īn regiune. 

 

Alte obiective statuate īn Regulamentul AP SEECP sunt:

-        iniţierea de schimburi de experienţă īn domeniul legislativ şi armonizarea acestuia cu acquis-ul european, interacţiunea cu dimensiunea guvernamentală a SEECP, consolidarea dialogului cu societatea civilă;

-        asumarea rolului de umbrelă pentru iniţiativele şi formele de cooperare regională avānd ca scop dezvoltarea economică şi socială, dezvoltarea infrastructurii şi energie, afaceri interne şi justiţie, cooperarea īn domeniul securităţii, dezvoltarea capitalului uman;

-        īncurajarea, urmărirea şi monitorizarea realizării scopurilor şi priorităţilor stabilite de Preşedinţia rotativă a SEECP şi de Consiliul de Cooperare Regională (structură instituţională responsabilă cu transpunerea declaraţiilor şi deciziilor politice īn programe şi proiecte specifice);

-        intensificarea activităţilor diplomatice parlamentare şi stabilirea de legături cu organizaţiile regionale, europene şi cu organizaţiile, instituţiile şi fundaţiile internaţionale.

 

b. Structură organizatorică şi funcţionare

 

Adunarea Parlamentară se īntruneşte o dată pe an, īn ţara care deţine Preşedinţia AP SEECP, īn sesiune plenară ordinară la care participă toţi parlamentarii membri ai delegaţiilor naţionale.

 

Membrii Adunării adoptă rapoarte şi recomandări specifice, rezoluţii, decizii şi opinii. Rezoluţiile şi rapoartele adoptate sunt transmise parlamentelor naţionale şi organizaţiilor parlamentare regionale şi internaţionale. Recomandările şi opiniile adoptate sunt transmise guvernelor statelor participante şi organizaţiilor guvernamentale regionale şi internaţionale. De asemenea, Adunarea adoptă Programul anual de lucru. Deciziile organelor de lucru ale Adunării sunt transmise Adunării.  

 

Preşedinţia Adunării este exercitată de fiecare parlament membru (prin preşedintele Parlamentului sau al unei Camere parlamentare), pe o perioadă de 1 an. Locul de desfăşurare a Adunării Generale este ţara care deţine preşedinţia īn exerciţiu a AP SEECP. Preşedintele prezidează lucrările Adunării, asigură respectarea Regulamentului organizaţiei şi reprezintă Adunarea la nivel internaţional. 

 

Īn prezent, președinția īn exercițiu a AP SEECP este deținută de Parlamentul elen (2021/2022).

 

Biroul Adunării este format conform principiului Troicii - Preşedinţii parlamentelor care deţin Preşedinţia īn exerciţiu, fosta şi viitoarea preşedinţie a Adunării, īn calitate de Vicepreşedinţi - şi are rolul de coordonare a activităţii AP SEECP. 

 

Comisia Permanentă este alcătuită din membrii Troicii, preşedinţii celor trei Comisii Generale şi cāte un membru al fiecărei delegaţii. Comisia permanentă asigură continuitatea activităţii şi funcţionarea eficientă īntre sesiuni şi se reuneşte de două ori pe an; adoptă proiectul de program şi proiectul de agendă pentru Sesiunile Plenare şi desemnează raportorii care vor pregăti proiectele de documente. Deciziile Comisiei sunt adoptate prin consens.

 

Comisiile generale

 

La nivelul AP SEECP funcţionează trei comisii specializate:

 

- Comisia generală pentru economie, infrastructură şi energie;

- Comisia generală pentru justiţie, afaceri interne şi cooperare īn domeniul

   securităţii;

- Comisia generală pentru dezvoltare socială, educaţie, cercetare şi ştiinţă.

 

Fiecare Comisie alege dintre membrii săi un preşedinte, pentru un mandat de 1 an.

 

Fiecare Comisie se īntruneşte atāt īn statele care deţin preşedinţia comisiei, cāt şi īn cadrul Sesiunilor anuale, alcătuirea comisiei şi preşedintele fiind decise cu această ocazie.

 

De asemenea, la propunerea Comisiei Permanente şi ca urmare a deciziei Adunării, pot fi īnfiinţate Grupuri de lucru ad hoc, mandatate să examineze situaţia specifică dintr-un anumit domeniu.

 

Limba de lucru oficială pentru sesiuni şi reuniuni, precum şi a documentelor AP SEECP este limba engleză.

 

Pānă la īnfiinţarea unui Secretariat permanent al AP SEECP, activităţile de secretariat sunt exercitate de parlamentul naţional care deţine preşedinţia īn exerciţiu a AP SEECP, iar secretariatul comisiilor generale este asigurat de parlamentul naţional al membrului AP SEECP care deţine funcţia de preşedinte de comisie. Aspectele referitoare la viitorul Secretariat permanent şi modul de alcătuire a bugetului AP SEECP sunt īn curs de examinare şi dezbatere la nivelul Adunării.

 

 

II.        PARTICIPAREA PARLAMENTULUI ROMĀNIEI LA AP SEECP

 

Parlamentul Romāniei participă la AP SEECP cu o delegaţie permanentă formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi , repartizaţi astfel:

 

-        Comisia generală pentru economie, infrastructură şi energie: 2 titulari şi 2 supleanţi;

-        Comisia generală pentru justiţie, afaceri interne şi cooperare īn domeniul securităţii: un titular şi un supleant;

-        Comisia generală pentru dezvoltare socială, educaţie, cercetare şi ştiinţă: 2 titulari şi 2 supleanţi.

 

Parlamentul Romāniei a organizat la Bucureşti:

 

-        Sesiunea Plenară Inaugurală a AP SEECP (9-11 mai 2014), sub egida Preşedinţiei romāne a AP SEECP, exercitată de Camera Deputaţilor;

-        reuniunea Comisiei generale a AP SEECP pentru dezvoltare socială, educaţie, cercetare şi ştiinţă (Bucureşti, 26-27 februarie 2015), sub egida preşedinţiei romāne a Comisiei, exercitată de Camera Deputaţilor.  

 

III. LINKURI UTILE:

 

 

Secretariatul regional pentru cooperare parlamentară īn Sud-Estul Europei