ACTIVITĂŢI 2012 - 2016

 

 

 

 

2016

 

 

 

Dl. senator Nicolae Vlad Popa a fost desemnat de preşedinţia croată în exerciţiu a AP SEECP să reprezinte Adunarea la aceste reuniuni.

La reuniuni au participat membrii Adunării Baltice, preşedinţii parlamentelor şi miniştrii afacerilor externe din cele trei ţări baltice, membrii ai guvernului leton, reprezentanţi ai Consiliului Nordic,  Parlamentului Benelux, Adunării Parlamentare a GUAM, Conferinţei Parlamentare a Mării Baltice, Adunării Parlamentare a OSCE, precum şi membri ai corpului diplomatic.

Participanţii au dezbătut următoarele teme: migraţia şi gestionarea graniţelor externe ale UE: noi provocări şi soluţii comune pentru Statele Baltice; situaţia demografică în Statele Baltice şi politica de stat pentru acordarea de sprijin familiilor: investiţii pentru bunăstare şi creştere; acţiuni comune pentru dezvoltarea infrastructurii de transport regional a Statelor Baltice.

Adresându-se participanţilor, dl. senator Nicolae Vlad Popa a arătat că temele aflate pe agenda de discuţii sunt deosebit de importante şi de actuale şi pentru statele membre ale Adunării Parlamentare a SEECP, migraţia fiind un pericol la adresa întregului continent, care impune adoptarea unei poziţii coerente comune la nivel naţional şi european. Dl. senator a arătat că în prezent sistemul european este în dificultate şi nu mai face faţă valului de persoane care se îndreaptă spre Europa, fiind nevoie de o schimbare a sistemului de acordare a azilului şi a propus adoptarea unor noi reglementări privind migraţia, prin instituirea unui sistem logic şi practic de acordare a protecţiei temporare într-o primă etapă, şi nu într-o etapă ulterioară, deoarece cauzele migraţiei sunt temporare.

 

 

Dl. senator Nicolae Vlad Popa a participat la Sesiunea AP SEECP, organizată de preşedinţia în exerciţiu bulgară a Adunării. Sesiunea a marcat aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea SEECP, principala temă de pe agenda de lucru fiind SEECP la 20 de ani; regiunea - noi realităţi şi perspective comune.

Adunarea a examinat şi adoptat rapoartele şi rezoluţiile dezbătute în cadrul Comisiilor generale, pe următoarele teme: Îmbunătăţirea infrastructurii în Sud-Estul Europei – accelerarea proiectelor prioritare şi Protejarea drepturilor copiilor migranţi -  Cazul minorilor migranţi din regiunea Europei de Sud-Est; recentul flux de migraţie.

Membrii Adunării: au fost informaţi despre organizarea, la invitaţia Comisiei pentru politică externă a Parlamentului European, a unei întâlniri a preşedinţilor APCE, APOSCE, precum şi a actualului şi viitorului preşedinte ai AP SEECP, pentru a identifica mecanisme de cooperare parlamentară în vederea sincronizării eforturilor tuturor organismelor parlamentare regionale sau europene; au stabilit programul de activitate pentru 2016/2017; la încheierea sesiunii, au adoptat Declaraţia Finală a APSEECP, care evidenţiază rolul SEECP de principal format politic de cooperare, stabilitate, securitate şi prosperitate în regiune.

 

În marja sesiunii, s-au desfăşurat reuniunile Comisiei permanente şi ale Comisiilor generale (de specialitate) ale Adunării. Dl. senator Nicolae Vlad Popa a participat la reuniunea Comisiei generale pentru economie, infrastructură şi energie. Membrii comisiei au aprobat ca tema următorului raport să fie cea propusă de delegaţia română, respectiv Reducerea dependenţei legate de aprovizionarea cu energie a regiunii Sud-Est Europene. La propunerea senatorului Popa, raportul va include şi un capitol dedicat energiei verzi.

 

Începând cu data de 1 iulie, preşedinţia în exerciţiu a AP SEECP a fost preluată, pentru o perioadă de un an, de parlamentul croat.

 

 

Dl. senator Nicolae Vlad Popa a fost desemnat de preşedinţia bulgară în exerciţiu a AP SEECP să reprezinte Adunarea la această reuniune.

La eveniment au participat membri ai parlamentului leton şi guvernului leton, membri ai Adunării Baltice, reprezentanţi ai NATO, Consiliului Nordic, Adunării Parlamentare a GUAM, Conferinţei Parlamentare a Mării Baltice, diplomaţi, jurnalişti, reprezentanţi ai unor institute şi organizaţii regionale şi internaţionale. Aceştia au discutat despre conturarea unei perspective baltice privind recalibrarea strategică a NATO şi UE şi modalităţile de abordare a ameninţărilor de tip hibrid, în perspectiva viitoarei Strategii globale a UE privind politica externă şi de securitate şi a Summit-ului NATO de la Varşovia.

În marja conferinţei, dl. senator Popa a avut o întrevedere de lucru cu dna. Inese Laizane, preşedinta Comisiei pentru drepturile omului şi afaceri publice a Seimului Republicii Letonia. Cei doi parlamentari au făcut un schimb de informaţii cu privire la activitatea curentă a celor două comisii parlamentare; dl. senator Popa a prezentat propunerea făcută cu ocazia reuniunii comune a Delegaţiei AP SEECP cu Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European (Bruxelles, 21 martie) privind adoptarea unei noi directive a UE privind migraţia, argumentând necesitatea unei schimbări în sistemul de acordare a azilului.

 

·        Reuniunea Comisiei generale pentru dezvoltare socială, educaţie, cercetare şi ştiinţă a  AP SEECP (Tirana, 8-9 aprilie 2016)

 

Domnul senator Ben-Oni Ardelean, membru al Delegaţiei Parlamentului României la AP SEECP, a participat la reuniunea Comisiei Generale pentru dezvoltare socială, educaţie, cercetare şi ştiinţă a AP SEECP care a avut loc la Tirana în perioada 8-9 aprilie 2016.

 

Membrii Comisiei au examinat şi adoptat proiectele de raport şi de rezoluţie cu tema „Protejarea drepturilor copiilor migranţi -  Cazul minorilor migranţi din regiunea Europei de Sud-Est; recentul flux de migraţie” care vor fi discutate în cadrul Sesiunii plenare a AP SEECP care va avea loc la Sofia în luna iunie a acestui an.

 

 

·        Reuniunea comună a Delegaţiei AP SEECP şi Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European (Bruxelles, 21 martie  2016)

 

Reuniunea comună a Delegaţiei Adunării Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) şi Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a avut loc la Bruxelles la sediul Parlamentului European în data de 21 martie a.c., la iniţiativa Preşedinţiei-în-exerciţiu bulgare a AP SEECP.

 

Preşedinţia în exerciţiu bulgară a AP SEECP a formulat printre priorităţile sale şi stabilirea unei cooperări instituţionalizate a AP SEECP cu Parlamentul European.

 

Delegaţia AP SEECP a fost condusă de dna. Tsetska Tsacheva, Preşedinta AP SEECP, Preşedinta Adunării Naţionale a Bulgariei. Din partea Delegaţiei Parlamentului României la AP SEECP a participat domnul senator Nicolae Vlad Popa.

 

Adresându-se participanţilor, dl. senator Nicolae Vlad Popa a salutat iniţiativa Preşedinţiei bulgare în exerciţiu a AP SEECP şi a subliniat importanţa dialogului început cu Parlamentul European, în special pentru ţările care nu sunt încă membre al Uniunii Europene. Referindu-se la criza refugiaţilor, dl. Popa a arătat că este nevoie de o reacţie la nivel legislativ şi a cerut adoptarea unei noi Directive privind migraţia, aceasta fiind un pericol la adresa securităţii întregului continent.

 

 

·        Reuniunea Comisiei Generale pentru Economie, Infrastructură şi Energie a AP SEECP (Sofia, 11-12 martie 2016)

 

Domnul senator Nicolae Vlad Popa, membru al Delegaţiei Parlamentului României la AP SEECP, a participat la reuniunea Comisiei Generale pentru economie, infrastructură şi energie a AP SEECP care a avut loc la sediul Adunării Naţionale a Republicii Bulgaria în Sofia în perioada 11-12 martie 2016.

 

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de raport si de rezoluţie cu tema „Îmbunătăţirea infrastructurii în Sud-Estul Europei – accelerarea proiectelor prioritare”.

 

Raportul subliniază faptul că dezvoltarea unei infrastructuri performante pentru a conecta Uniunea Europeană de ţările sale învecinate ar trebui să joace un rol crucial în strategia de recuperare la nivel economic a Europei de Sud-Est. Această regiune reprezintă o platformă de transport pentru diferitele coridoare de transport europene şi o punte de legătură între Europa şi Orientul Îndepărtat.

 

2015

 

·        Conferinţa Internaţională cu tema « AP SEECP – Sinergii regionale, cooperare strategică şi diplomaţie parlamentară » şi reuniunea Comisiei Permanente a AP SEECP (Sofia, 5-7 noiembrie 2015)

 

Conferinţa internaţională "AP SEECP - sinergie regională, cooperare strategică şi diplomaţie parlamentară" (5-6 noiembrie a.c.) şi reuniunea Comisiei permanente a AP SEECP (7 noiembrie a.c.), au avut loc la Sofia în organizarea Preşedinţiei-în-exerciţiu bulgare a Adunării Parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (AP SEECP).

 

Senatul României a fost reprezentat de domnul senator Nicolae Vlad Popa, membru al Delegaţiei Parlamentului României la AP SEECP.

 

Conferinţa internaţională a prevăzut prezentări şi dezbateri pe următoarele teme: cooperare parlamentară strategică: definirea şi implementarea priorităţilor regionale; AP SEECP şi diplomaţia parlamentară: crearea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii internaţionale şi regionale; rolul AP SEECP şi procesele de integrare europeană, cooperarea cu Parlamentul European.

 

Adresându-se participanţilor, domnul senator Nicolae Vlad Popa a subliniat că, prin prisma experienţei sale de fost membru al Parlamentului European, AP SEECP ar trebui să profite mai mult de avantajul oferit de componenţa sa unică şi de diversitatea statelor membre. Menţionând faptul că cinci ţări membre ale AP SEECP sunt membre ale Uniunii Europene şi că, în prezent, există un interes evident de accelerare a parcursului european al celorlalte state membre, domnul senator Popa a propus ca, în vederea eficientizării procesului de armonizare a legislaţiilor naţionale din aceste state cu legislaţia europeană, comisiile generale ale AP SEECP să elaboreze studii şi rapoarte specifice care să contribuie la rezolvarea posibilelor contradicţii legislative.

 

Pe baza concluziilor Conferinţei, membri Comisiei Permanente a AP SEECP au discutat despre principalii parametri ai unei viitoare cooperări instituţionalizate între Adunare şi Parlamentul European. De asemenea, membri Comisiei au examinat şi aprobat înaintarea cu aviz pozitiv către Adunarea Generală a AP SEECP care va avea loc în mai/iunie 2016 a propunerii dlui. Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), Preşedinte al Senatului României, privind acordarea, pe bază de reciprocitate, de către AP SEECP şi APCEMN, a statutului de observator.

 

 

 

2014

 

·        Sesiunea inaugurală a Adunării Parlamentare a SEECP (Bucureşti, 9-11 mai 2014):

 

În alocuţiunea sa, rostită în cadrul Sesiunii de deschidere, dl. Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Senatului: şi-a exprimat încrederea că noul for politic, creat de către şi pentru regiune, ale cărui fundamente se subsumează voinţei politice a preşedinţilor de parlamente, va constitui o platformă viabilă de interacţiune parlamentară, facilitând schimbul de bune practici în materie legislativă şi în alte domenii de interes; a subliniat că AP SEECP are rolul de a impulsiona colaborarea dintre statele regiunii pe toate palierele şi cu precădere în domeniul economic, contribuind astfel la asigurarea prosperităţii cetăţenilor; a remarcat că viitorul parteneriat dintre SEECP şi Adunarea sa Parlamentară trebuie abordat într-o manieră pragmatică şi în strânsă legătură cu Uniunea Europeană, reiterând faptul că România rămâne un susţinător activ al politicii de extindere a UE către ţările din Europa de Sud-Est care fac dovada voinţei politice de a îndeplini criteriile de aderare.

 

Din partea Delegaţiei Parlamentului României la APSEECP au luat parte dna. deputată Gabriela-Maria Podaşcă, preşedintă, dl. senator Gabriel Mutu, dna. deputată Luminiţa-Pachel Adam şi dnii. deputaţi Ionuţ Cristian Săvoiu şi Mircea Dolha, membri.

 

În cadrul Sesiunii inaugurale a APSEECP, organizate în marja Preşedinţiei române în exerciţiu la SEECP (iunie 2013-iunie 2014), au fost adoptate următoarele documente:

 

-         Declaraţia de înfiinţare a Adunării Parlamentare a SEECP;

-         Regulamentul APSEECP;

-         Raportul Grupului de lucru privind instituţionalizarea DP a SEECP;

-         Programul de lucru 2014/2015;

-         Comunicatul de presă comun al APSEECP.

 

În data de 11 mai a.c. au avut loc reuniunile constitutive ale celor 3 comisii generale şi alegerea preşedinţilor acestora:

 

-         Comisia generală pentru economie, infrastructură şi energie – preşedinte dl. Rumen Gechev (Bulgaria);

-         Comisia pentru dezvoltare socială, educaţie, cercetare şi ştiinţă – preşedinte dna. Gabriela-Maria Podaşcă (România);

-         Comisia pentru justiţie, afaceri interne şi cooperare în materie de securitate – preşedinte dl. Ali Şahin (Turcia).

 

S-a decis de asemenea crearea unui Grup de lucru ad-hoc al cărui preşedinte va fi dl. Taulant Balla (Albania) şi care va avea ca mandat finalizarea discuţiilor referitoare la bugetul şi Secretariatul organizaţiei.

 

 

Rezultatele principale ale celei de-a 12-a reuniuni a Grupului de lucru (Bucureşti, 15-16 martie 2014), la care a luat parte dl. senator Ben-Oni Ardelean, membru al Grupului de lucru.

 

- au fost adoptate integral cele patru documente principale care vor figura pe ordinea de zi a Sesiunii inaugurale a AP SEECP:

- proiectul de Regulament (fără a modifica aspectele majore convenite la

  anterioara reuniune a Grupului de lucru)

          - proiectul de raport al Grupului de lucru;

          - proiectul Declaraţiei inaugurale;

     - proiectul Programului de lucru 2014/2015.

 

- au fost tranşate punctele rămase în suspensie din proiectul de Regulament sau, după caz, au fost transferate către un viitor proiect de Regulament al Secretariatului AP SEECP (document care urmează a fi redactat de un viitor Grup de lucru ad-hoc al Adunării);

- s-a decis ca aceste patru documente să constituie obiectul unei proceduri tacite de consolidare (martie-aprilie 2014) şi priveşte posibile îmbunătăţiri tehnice şi lingvistice sau corelări;

- a fost adoptată propunerea - care se adresează Plenului Adunării – de a înfiinţa un Grup de lucru ad-hoc, care va avea mandatul de a concluziona dezbaterea pe problematica privind Secretariatul şi bugetul Adunării, incluzând proiectul de Regulament al Secretariatului, precum şi de a identifica propuneri de îmbunătăţire a Regulamentului Adunării;

- a convenit lista organizaţiilor regionale şi internaţionale propuse de actuala PiE DP SEECP spre a fi invitate la Sesiunea inaugurală;

- a agreat invitaţii speciali pentru Sesiunea inaugurală, între care şi un reprezentant al Kosovo.

 

 

2013

 

În februarie 2013 au fost desemnaţi noii reprezentanţi ai Senatului României în Grupul de lucru privind instituţionalizarea DP a SEECP: dl. senator Ben-Oni Ardelean, secretar al Comisiei pentru politică externă, în calitate de membru titular şi dl. senator Şerban-Constantin Valeca, membru al Comisiei pentru politică externă, în calitate de membru supleant.

 

Cea de-a 10-a Conferinţă a Preşedinţilor de Parlamente din statele participante la SEECP (Ohrid, 27-28 mai 2013) - Senatul a fost reprezentat de dl. senator Florin Constantinescu, Vicepreşedinte al Senatului şi dl. senator Ben-Oni Ardelean, membru al Grupului de lucru.

 

Cu acest prilej, Preşedinţii de Parlamente au convenit, în baza raportului Grupului de lucru, continuarea procesului de instituţionalizare prin înfiinţarea Adunării Parlamentare a SEECP.Astfel, Parlamentul României va organiza, în calitate de Preşedinţie-în-exerciţiu a DP a SEECP, în perioada 9-11 mai 2014, la Bucureşti, Sesiunea inaugurală a AP SEECP.

 

La cea de-a 11-a Reuniune a Grupului de lucru privind instituţionalizarea DP a SEECP (Bucureşti, 15-16 noiembrie 2013) – a participat dl. senator Ben-Oni Ardelean, membru titular al Grupului.