PREZENTARE GENERALĂ

 

Obiective, istoric, componenţă

 

Asociaţia Senatelor din Europa (ASE) s-a constituit la iniţiativa domnului Christian PONCELET, Preşedintele Senatului Republicii Franceze, în ziua de 8 noiembrie 2000, la Paris. Cu ocazia acestei reuniuni, a fost adoptat Statutul Asociaţiei.

 

Asociaţia reuneşte preşedinţii camerelor superioare ale parlamentelor din state europene şi are ca obiective: dezvoltarea relaţiilor dintre membrii săi; promovarea bicameralismului în cadrul democraţiei parlamentare; consolidarea identităţii şi conştiinţei europene.

 

Din ASE fac parte, în prezent, 16 camere superioare europene (Austria, Belgia, Bosnia şi Herțegovina, Marea Britanie, Republica Cehă, Elveţia, Franţa, Republica Federală Germania, Irlanda[1], Italia, Olanda, Polonia, România, Federaţia Rusă, Slovenia, Spania) şi Consiliul de Stat din Luxemburg, cu statut de observator.

 

Funcţionare

 

Asociaţia Senatelor din Europa funcţionează ca o structură permanentă, la două nivele: politic şi administrativ.

 

Preşedinţii adunărilor legislative membre fac, periodic, schimburi de experienţă şi de informaţii pe diverse teme, care au ca obiective promovarea bicameralismului în cadrul democraţiei parlamentare şi consolidarea identităţii şi construcţiei europene.

 

Nivelul administrativ al Asociaţiei menţine legătura între membrii săi, în perioadele dintre reuniunile Preşedinţilor. Fiecare adunare şi-a desemnat o persoană de contact pentru Asociaţie din cadrul  administraţiei parlamentare respective, având sarcina de a-i asista pe Preşedinţi cu ocazia reuniunilor periodice şi de a facilita schimbul de informaţii şi experienţă între membrii Asociaţiei.

 

Reuniuni

 

Conform Statutului Asociaţiei, se organizează, anual, cel puţin o reuniune a membrilor săi, la care fiecare cameră superioară este reprezentată de Preşedintele său sau de un parlamentar desemnat de Preşedinte în acest scop. Din delegaţiile naţionale pot face parte şi alţi parlamentari. La propunerea unui Preşedinte, pot fi convocate şi reuniuni extraordinare.

 

Pe agenda reuniunilor ASE figurează teme de interes comun, relevante pentru obiectivele Asociaţiei. În cadrul reuniunilor, Asociaţia deliberează prin consens. Principalele elemente ale dezbaterilor pot fi sintetizate în Declaraţii. 

 

Teme ale reuniunilor ASE:

 

-                      Rolul Senatelor într-o Europă confruntată cu provocări la adresa coeziunii economice, sociale și teritoriale (2018);

-                      Senatele europene - calea spre o legătură mai strânsă cu cetățenii UE și Camerele Superioare în fața provocărilor timpului (2017);

-        Combaterea terorismului în Europa și Rolul Senatelor în procesul decizional parlamentar (2016) ;

-                      Senatul în atenţie: concepte moderne în funcţionarea Senatelor în sistemele parlamentare bicamerale, cu următoarele sub-teme: Hard power vs. Soft Power; Componenţa Senatului; și Importanţa opiniei publice (2015);

-           Relaţiile dintre camerele superioare şi camerele inferioare şi Senatele şi utilizarea mass-media sociale (2013);

-         Lupta împotriva crizei economice şi financiare internaţionale: care este rolul Parlamentelor şi, în mod particular, al Camerelor superioare ale Parlamentelor din Europa? (2012);

-          Senatul şi mecanismele de colaborare cu regiunile/colectivităţile locale (2011);

-           Perspective ale diplomaţiei parlamentare în secolul XXI. Rolul senatelor şi Rolul senatelor ca interfaţă între autorităţile locale şi Uniunea Europeană (2010);

-          Democraţia în Europa la douăzeci de ani după primele alegeri libere la est de Zidul Berlinului - Europa în context global la douăzeci de ani de la sfârşitul războiului rece” (2009);

-           Rolul Senatelor pe continentul european (2009);

-           Rolul Camerelor Superioare ale parlamentelor în dezvoltarea dialogului între culturi şi civilizaţii şi Caracteristicile legislaţiei necesare pentru asigurarea unor standarde europene comune în domeniile juridic şi umanitar (2008);

-           Contribuţia tehnologiilor informaţiei şi comunicării la procesul legislativ (2008);

-          Contribuţia Senatelor la asigurarea unei guvernări transparente şi responsabile şi Consolidarea capacităţii administrative a Senatelor - exemple de bune practici (2007);

-           Camerele Superioare ale Parlamentelor şi atribuţiile lor în secolul 21 (2006);

-           Contribuţia Senatelor la apropierea politicii de cetăţean (2006);

-           Bicameralismul şi federalismul în schimbare - tendinţe şi proiecte de reformă (2005);

-          Rolul Camerelor Superioare ale parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană şi în procesul de integrare europeană (2004);

-           O alcătuire diferită a camerelor în parlamentele bicamerale: premisă a eficacităţii   lor? Moduri de constituire, condiții de eligibilitate, durata mandatelor, dizolvarea (2003);

-           Funcţia de control asupra Guvernului exercitată de Camerele superioare (2003);

-           Bicameralism - democraţie şi rolul societăţii civile și Afirmarea bicameralismului în țările în tranziție  (2002);

-           Senatele şi calitatea legislaţiei (2001);

-           Rolul Senatelor de reprezentare a colectivităţilor locale (2001).

 

Preşedinţia Asociaţiei este asigurată, după încheierea unei reuniuni, de către Preşedintele care va fi gazda următoarei reuniuni ordinare. Acesta este asistat de Preşedintele reuniunii precedente şi de Preşedintele reuniunii viitoare, cei trei formând Biroul Asociaţiei.

 

Limbi de lucru

 

Documentele ASE sunt disponibile în limbile franceză şi/sau engleză şi, eventual, în limba ţării gazdă. La fiecare reuniune a Preşedinţilor, se asigură traducerea simultană în franceză şi engleză şi, după caz, în alte limbi, la solicitarea Camerelor respective.

 

Secretariatul Asociaţiei este asigurat de Camera al cărei preşedinte deţine preşedinţia Asociaţiei.[1] Irlanda a devenit membru cu drepturi depline al ASE cu prilejul reuniunii de la București, din iunie 2018.