2016

 

A 10-a Sesiune plenară a APM (Tirana, 18-19 februarie 2016)

 

 

2015

 

A 9-a Sesiune plenară a APM (Monaco, 2-4 februarie 2015)

 

 

2014

 

SESIUNI

 

A 8-a Sesiune plenară a APM s-a desfăşurat la Marsilia, în perioada 20-22 ianuarie 2014. Senatul României a fost reprezentat de dl. senator Sorin Roşca-Stănescu, membru al Delegaţiei Parlamentului României la APM.

 

La lucrări au participat preşedinţii celor două Camere ale parlamentului francez, dnii. Jean-Pierre Bel, preşedintele Senatului şi Claude Bartolone, preşedintele Adunării Naţionale. Agenda de lucru a sesiunii a inclus prezentarea şi adoptarea rapoartelor celor trei comisii permanente ale Adunării, referitoare la: Procesul de pace în Orientul Mijlociu şi Impactul corupţiei la nivel regional (prima Comisie permanentă, pentru cooperare politică şi securitate); Criza economică şi locurile de muncă şi Efectele schimbărilor climatice în regiunea mediteraneană (a doua Comisie permanentă, pentru cooperare economică, socială şi în domeniul mediului); Primăvara Arabă: rolul femeilor şi Politici de integrare a persoanelor cu handicap pe piaţa muncii, în regiunea mediteraneană (a treia Comisie permanentă, pentru dialogul civilizaţiilor şi drepturile omului).

 

COMISII

 

Dl. senator Sorin Roşca-Stănescu, membru al Delegaţiei Parlamentului României la APM, a participat la reuniunea celei de-a treia Comisii permanente a APM pentru dialogul civilizaţiilor şi drepturile omului (Antalya, 24-25 aprilie), eveniment găzduit de Marea Adunare Naţională a Republicii Turcia.   

 

La lucrări au participat parlamentari din ţările membre şi asociate ale APM, reprezentanţi ai guvernului turc şi ai autorităţilor locale, experţi internaţionali. Temele principale de pe agenda reuniunii au fost: Traficul de persoane – o formă contemporană de sclavie; Consecinţele deplasării femeilor şi copiilor în contextul conflictelor – protecţie şi asistenţă; Angajamentul APM în domeniul drepturilor omului. Rezultatele dezbaterilor au fost cuprinse în proiecte de rapoarte şi rezoluţii, care vor fi prezentate plenului APM, spre adoptare, la viitoarea sesiune anuală a Adunării (februarie 2015).

 

Participanţii au convenit ca Secretariatul APM, în coordonare cu OIM, UNHCR, OCHA, Consiliul Europei şi alţi actori-cheie în domeniul umanitar, inclusiv organizaţii interguvernamentale şi non-guvernamentale, să organizeze seminarii de pregătire în vederea consolidării capacităţii parlamentarilor de a susţine (prin instrumente specifice, precum diplomaţia parlamentară) misiunile acestor organizaţii în activităţile pe care le desfăşoară în regiunea mediteraneană.

 

2013

 

 

2012

 

SESIUNI

 

Dl. senator Nicolae Dănuţ Prunea, membru al Delegaţiei permanente a Parlamentului României la APM, a participat la cea de-a 7-a Sesiune plenară a APM (Malta, 12-13 octombrie). Plenul Adunării a adoptat rapoartele şi rezoluţiile propuse de cele trei comisii permanente, precum şi Planul strategic de acţiune al APM 2013-2017, care prevede, printre altele, convocarea, la fiecare doi ani, a unei Conferinţe a Preşedinţilor de Parlamente.

 

 

COMISII/GRUPURI DE LUCRU

 

Dl. senator Nicolae Dănuţ Prunea, membru al Delegaţiei permanente a Parlamentului României la APM, a participat la Reuniunea grupurilor speciale de lucru ale Adunării (Ankara, 29-30 aprilie 2012). Cu această ocazie, au fost prezentate activităţile Comisiilor permanente ale Adunării (cooperare politică şi securitate; cooperare economică, socială şi de mediu; dialogul între culturi şi civilizaţii şi drepturile omului) şi au fost examinate proiectele de rapoarte ale grupurilor speciale de lucru.  

 

ALTE ACTIVITĂŢI

 

În ziua de 29 iunie 2012, a avut loc, la Lisabona, o nouă reuniune a Panelului pentru comerţ exterior şi investiţii în regiunea mediteraneană, panel înfiinţat în 2010, la iniţiativa APM. Participanţii au discutat despre Dezvoltarea economică durabilă în regiunea mediteraneană. Parlamentul României a fost reprezentat de dl. senator Liviu Titus Paşca, membru al Comisiei economice, industrii şi servicii.

 

APM şi Parlamentul Regatului Maroc au organizat, în zilele de 14 şi 15 septembrie, o conferinţă a Grupului sectorial pentru energie din cadrul Panelului APM pentru comerţ exterior şi investiţii în regiunea mediteraneană, cu tema Provocări în domeniul energiei, în regiunea Euro-Mediteraneană. Participanţii s-au reunit la Ouarzazate (Maroc), unde a demarat construcţia unei centrale solare de înaltă tehnologie. Dl. senator Petru Şerban Mihăilescu, membru al Comisiei economice, industrii şi servicii, a transmis un material de prezentare privind cadrul legislativ şi progresele din sectorul energetic românesc, care a fost distribuit participanţilor la Conferinţă.