Componența delegației GRUI

 

 

1. Dl deputat Dumitru Oprea                                

- membru al Biroului Executiv al Comitetului Director al GRUI

- vicepreședinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială, Camera Deputaților

2. Dl senator Gheorghe Marin

- membru al Biroului Executiv al Comitetului Director al GRUI

 

 

 

3. Dl deputat Ștefan-Ovidiu Popa

- președinte al Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senat

- membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, Senat

 

- membru al GRUI

- membru al Comisiei juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților